10 tizlikli G-Spot Wibratorlary aýallar üçin uly ýaşly jyns oýunjaklary höweslendirýär

10 tizlikli G-Spot Wibratorlary aýallar üçin uly ýaşly jyns oýunjaklary höweslendirýär


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-SV364
 • Önümiň ady:10 tizlikli G-Spot Wibratorlary aýallar üçin uly ýaşly jyns oýunjaklary höweslendirýär
 • Görnüşi:Silikon wibrator
 • Material:Lukmançylyk silikony
 • Ölçegi:162,6 * 30 * 30mm
 • Agramy:95g
 • Elektrik üpjünçiligi:Zarýad berilýän Li-ion batareýasy
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX6
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  10 tizlikli G-Spot wibratorlary höweslendirýär Aýallar üçin uly ýaşly jyns oýunjaklary Masturbasiýa edýän aýallar üçin titrän dildos

  Haryt ady 10 Tiz wibrator G-Spot Wibratorlary aýallar üçin uly ýaşly jyns oýunjaklary höweslendirýär
  Marka Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen.
  Model SM-SV364
  Reňk Gülgüne, gyrmyzy, gök.ýöriteleşdirilen reňk
  Material Beden üçin howpsuz silikon, ABS, 1 motor
  Faceüzü Kauçuk ýagly örtük
  Gatylyk 30 ° dereje (A kenary)
  Ölçegi 162,6 * 30 * 30mm
  Agram 95g
  Funksiýa 10 görnüşli yrgyldy tertibi
  Elektrik üpjünçiligi Zarýad berilýän Li-ion batareýasy
  Zarýad bermegiň wagty 2 ~ 3 sagat
  Wagt ulanyň 1 ~ 2 sagat
  Warterproof 100% suw geçirmeýän IPX6
  Iň ýokary ses 50 dB-den az
  Şahadatnama CE ROHS
  OEM we ODM hyzmaty Üpjün edildi

  Aýratynlyklar

  Iň täze önümimiz bilen tanyşdyrmak, içki oýnuňyzy oýandyrmagy we güýçli lezzet almagyny kepillendirýän sypaýy wibe.Inyalpyldawuk gurluşy we ýumşak egrileri bilen bu wibe her gezek iň ýokary kanagatlylygy üpjün etmek üçin döredildi.

  Diňe dogry ululykda, bu wibe akylly we ulanmaga aňsat stimulýator gözleýänler üçin ajaýyp.Miliň gyrasyndaky dokumaly tolkunlar, her ulanyşda özboluşly we tolgundyryjy duýgy döredip, tejribäňize goşmaça lezzet berýär.

  Gumşak G-spot egrisi, erogen zolaklaryňyzy öwrenmek we güýçli, kanagatlandyryjy ýokary derejelere ýetmek üçin ajaýyp.Çalt ýygnamak ýa-da uzyn, göwünsiz sessiýa gözleýän bolsaňyzam, bu wibe islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin zerur zatlaryň hemmesi bar.

  Saýlamak üçin 10 dürli tizlik we funksiýa bilen, ýumşak gyjyklardan başlap, güýçli impulslara çenli dürli tejribelerden lezzet alyp bilersiňiz.Ulanylyşy aňsat dolandyryşlar, reesimleriň arasynda aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin hiç hili päsgelçiliksiz lezzetiňize ünsi jemläp bilersiňiz.

  Ulanylandan soň arassalamak, aňsat arassalanmagy sebäpli köp zähmet çekýär.Oýnawaç arassalaýjy we ýyly suw ýuwuň, ýönekeý oýnuňyz indiki oýnamaga taýyn bolar.

  Siziň göwnüňizden turanda iň gowusyndan pes zat çözmäň.Bu gün näzik duýgularymyzy ele alyň we duýgur gözleg we kanagatlanma dünýäsini açyň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  10 tizlikli “G-Spot” -yň iberilmegi Wibratorlary aýallar üçin uly ýaşly jyns oýunjaklary höweslendirýär

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibratorlary höweslendiriň (1)
  Wibratorlary höweslendiriň (2)
  Wibratorlary höweslendiriň (7)
  Wibratorlary höweslendiriň (8)
  Wibratorlary höweslendiriň (9)
  Wibratorlary höweslendiriň (10)

 • Öňki:
 • Indiki: