Iki gezek kelleli iki gezek ulanylýan G-spot stimulýasiýa titremesi jyns oýunjaklary

Iki gezek kelleli iki gezek ulanylýan G-spot stimulýasiýa titremesi jyns oýunjaklary


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-SV369
 • Önümiň ady:Iki gezek kelleli iki gezek ulanylýan G-spot stimulýasiýa titremesi jyns oýunjaklary
 • Görnüşi:Silikon wibrator
 • Material:Beden üçin howpsuz Silikon
 • Ölçegi:240 * diametri50mm
 • Agramy:200g
 • Motor aýratynlyklary:"DC3.7V 11000 aýlaw ± 10%" "DC3.7V 9300 aýlaw ± 10%"
 • Silikon / TPE gatylygy:30 ° dereje (A kenary)
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Iki gezek kelleli iki gezek ulanylýan G-spot stimulýasiýa titremesi jyns oýunjaklary

  Haryt ady

  Iki gezek kelleli iki gezek ulanylýan G-spot stimulýasiýa titremesi jyns oýunjaklary

  Model belgisi

  SM-SV369

  Reňk

  Gül gyzyl, gyrmyzy, özleşdirilen reňk

  Material

  Beden üçin howpsuz Silikon, ABS, 2 hereketlendiriji

  Motor aýratynlyklary

  "DC3.7V 11000 aýlaw ± 10%" "DC3.7V 9300 aýlaw ± 10%"

  Silikon / TPE gatylygy

  30 ° dereje (A kenary)

  Faceerüsti bejermek

  Kauçuk ýagly örtük

  Ölçegi

  240 * diametri50mm

  Agram

  200g

  Funksiýa

  7 yrgyldy rejimi / aýrylyp bilner

  Batareýa

  Zarýad berilýän Li-on batareýasy

  Zarýad bermegiň wagty

  2 sagat

  Wagt ulanyň

  1 ~ 1,5 sagat

  Maks Noice

  50 db

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän IPX6

  Önüm önümleri

  Bitarap gaplama, OEM gaplamasy

  Eltip bermegiň wagty

  Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni

  Açar sözler

  Towşan wibratory, jyns oýunjak Wagina, G-spot, Clitoris stimulýasiýa titremesi

  Aýratynlyklar

  Iň soňky önümimiz, Manual & App Controlled Waterproof Vibrator bilen tanyşdyrmak!El bilen reesimleriň we programma dolandyryşynyň utgaşmasy bilen hezil etmegiň has köp usullaryny başdan geçiriň.Programmany dolandyrmak aýratynlygy bilen, keýpiňize laýyk gelýän dürli titremäniň nagyşlaryny we intensiwligini saýlamak erkinligiňiz bar.Mundan başga-da, dostlaryňyzy özüňize goşulmaga we uzakdan oýnamaga çagyryp, hasam gyzykly edip bilersiňiz!

  Önümimiz iň amatlylygy göz öňünde tutup dizaýn edildi.-Hli taraplaýyn bökdençsiz dizaýn we IPX7 suw geçirmeýän material arassalanmagy we sagdyn bolmagy aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, doly suw geçirmeýän, duşda ýa-da hammamda ulanmak üçin ajaýyp edýär.

  Özüňizi lezzet alýan wagtyňyz başgalary biynjalyk etmekden gorkýarsyňyzmy?Iň ýokary dişli işlemekde 40db-den pes ses çykarýandygyna arkaýyn boluň.Hiç kimi biynjalyk etmeýändigiňizi bilip, rahatlykda ulanyp bilersiňiz.

  Önüm gowy sessiýanyň arasynda hiç wagt güýjüňiziň gutarmazlygyny üpjün edip, zarýad berilýär.Onuň pes ses derejesi we zarýad beriş ukyby, paýhaslylyga, gizlinlige we amatlylyga baha berýänler üçin ideal edýär.

  Gysgaça aýdanymyzda, “Manual & App Controlled Waterproof Vibrator” ulanyjyny göz öňünde tutup döredildi.Düşnüksiz, suw geçirmeýän dizaýnyndan pes ses derejesine we zarýad berilýän batareýasyna çenli ýakymly we paýhasly tejribe almagyňyz kepillendirilýär.Haýsydyr bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, goldaw üçin bize ýüz tutuň.Indi sargyt ediň we iň soňky lezzetden lezzet alyň!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Iki gezek kelläni iki gezek ulanmak G-spot stimulýasiýa titremesi massa sex jyns oýunjaklary

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  yrgyldy (1)
  yrgyldy (2)
  yrgyldy (3)
  yrgyldy (4)
  yrgyldy (5)
  yrgyldy (10)

 • Öňki:
 • Indiki: