Aýal-gyzlar seksi gül içki eşikleri we bra toplumlary arkaly görýärler

Aýal-gyzlar seksi gül içki eşikleri we bra toplumlary arkaly görýärler


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-QU056
 • Önümiň ady:Aýal-gyzlar seksi gül içki eşikleri we bra toplumlary arkaly görýärler
 • Material:Poliester
 • Jyns:Aýallar
 • Dolandyryş derejesi:Firma
 • Galyňlygy:Inçe
 • Mata görnüşi:Meş
 • Bezeg:Boýn, deşik, içi boş, bra
 • Önümiň jikme-jigi

  Gül içki eşikler seksiýaly goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (18)

  Önümiň beýany

  Aýal-gyzlar seksi balak we bra toplumlary Gül içki eşikler toplumyna seksi goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary

  Önümiň ady Aýal-gyzlar seksi gül içki eşikleri we bra toplumlary arkaly görýärler
  Reňk Custörite reňk
  Ölçegi adaty ululygy
  MOQ 3 ululyk / 1 reňk döretmek üçin azyndan 150 bölek, her goşmaça ululyk üçin mukdary 50 bölek artdyryň
  Mata Poliester
  Bukja 1PCS / sumka gaplamak
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 3-5 iş gününiň içinde
  OEM Goldaw (Gepleşikler üçin)
  Töleg VISA, Mastercard, elektron barlag, T / T, Paypal, günbatar bileleşigi we ş.m.
  Eltip bermek usuly DHL, UPS, Fedex, TNT we ş.m. takmynan 4-9 iş güni
  Hyzmatlar Itemörite elementiň reňki, mata, logotip, marka, gaplaýyş haltalary we karton

  Aýratynlyklar

  Gül içki eşikler seksiýaly goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (1)

  DÜZGÜN EDIP BOLMAZ

  ÖNÜMLER MÜMKINI:

  1: Önümimiziň markasy höweslidir.Önümlerimiz gadyrly müşderileriň isleglerine esaslanýan poliester garyndylarynyň ýokary hilli materiallaryny ulanýar.Önümimiziň bezegi krujka.Önümimiziň nagyş görnüşi gülli.Içki eşik görnüşi düzüldi.Cn-den asyl önüm (gelip çykyşy).

  2: Önümimiziň aýratyn ulanylyşy ekzotik eşikdir.Aýallar bu önümi halaýarlar.

  3: CN-iň Ningbo-dan.

  Satyn almagyň sebäpleri:

  Orn Porn içki eşikler aýal-gyzlary seksi edýär: seksi içki eşikler toplumy ýokary hilli krujka we tordan ýasalýar, geýmek üçin gaty ýumşak we rahat, sizi syrly we seksual görkezýär, synaglardan doly we gijeki süýjüleriňizi geň galdyrýar.

  Sex Boýag jyns geýimleri: jyns bedeniňizi görkezmek üçin ajaýyp, sizi has özüne çekiji we özüne çekiji edýär.

  ✨ Düwürtik höwesjeň bra: içi boş gülli krujka bralet, içi gülli krujka, içi boş gülli krujka arka dizaýny, döşüňizi synagdan doly edýär.

  ✨ Iň oňat sowgat ideýasy: bu seksi içki eşikler toplumy, özüňiz ýa-da dostlaryňyz üçin uky eşigi, gijeki eşikler, eşikler, pijama ýaly ajaýyp sowgatdyr.natal-ya, täze ýyl, söýgüliler güni, toý gijesi, bal aýy ýa-da her yssy gije üçin ajaýyp, sizi has özüne çekiji we özüne çekiji edýär.

  ✨ Ajaýyp görnüşi: aýallar üçin bu seksi içki eşikde sazlanyp bilinýän egin gaýyşlary, çeňňek we göz arka ýapylmagy we elastik bili bar.bedeniňize görä iň amatly ululykda sazlanyp bilner.

  Lim Inçe inçe: bu içki eşikler toplumy uzyn we gaty oňat, geýeniňizde rahat bolar.

  Işler ünsi çekmelidir

  Ölçeg diagrammasy:

  Ölçegi: Ölçegi.

  Ölçegi: M Ölçeg.

  Ölçegi: L Ölçegi: Uly ABŞ: 8 Angliýa: 12 EUB: 38 Büst: 88-92 sm / 34.65-36.22 '' Bel: 72-76cm / 28.35-29.92 '' Kalp: 96-100cm / 37.80-39.37 ''

  Ölçegi: XL Ölçegi. '

  BELLIK:Satyn almazdan ozal jikme-jiklik ululyklaryny deňeşdiriň !!!Ululygy bilen deňeşdirmek üçin şuňa meňzeş eşikleri ulanyň.

  1. Dogry ölçeg alýandygyňyzy anyklamak üçin satyn almazdan ozal ululygymyz diagrammasyna serediň

  2.Manual ölçeg 1 ~ 3 sm tapawutdan çykyp biler Ölçegiň jikme-jigi (1 "= 2,54 sm)

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Gaýyşly seksi içki geýim web sahypalaryny bölmek polat ýüzük, bir bölek kostýum içki eşik

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Gül içki eşikler, seksi goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (2)
  Gül içki eşikler seks plýus ölçegli bra we balak toplumlary (7)
  Gül içki eşikler seksi goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (8)
  Gül içki eşikler seksi goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (9)
  Gül içki eşikler seksi goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (12)
  Gül içki eşikler seksi goşmaça ölçegli bra we balak toplumlary (16)

 • Öňki:
 • Indiki: