Anal wagina erotik ulular önümleri delfin titremesi

Anal wagina erotik ulular önümleri delfin titremesi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-SV368
 • Önümiň ady:Anal wagina erotik ulular önümleri delfin titremesi
 • Görnüşi:Silikon wibrator
 • Material:Lukmançylyk silikony
 • Ölçegi:100 * diametri 40mm
 • Agramy:69g
 • Batareýa:LR44 düwme batareýasy * 3 sany
 • Funksiýa:10 görnüşli yrgyldy tertibi
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Anal wagina erotik ulular önümleri delfin titremesi

  Haryt ady

  Anal wagina erotik ulular önümleri delfin titremesi

  Model belgisi

  SM-SV368

  Reňk

  Gara ýa-da ýöriteleşdirilen reňk

  Material

  ABS, 1 ok titremesi

  Motor aýratynlyklary

  DC3.7V 9200 aýlaw ± 10%

  Faceerüsti bejermek

  Kauçuk ýagly örtük

  Ölçegi

  100 * diametri 40mm

  Agram

  69g

  Funksiýa

  10 görnüşli yrgyldy tertibi

  Batareýa

  LR44 düwme batareýasy * 3 sany

  Wagt ulanyň

  1 ~ 1,5 sagat

  Maks Noice

  40 db

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän

  Önüm önümleri

  Bitarap gaplama, OEM gaplamasy

  Eltip bermegiň wagty

  Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni

  Açar sözler

  wagina jyns oýunjaklary, Anal jyns oýunjaklary

  Aýratynlyklar

  Aýallar üçin iň soňky jyns oýunjak - Delfin şekilli jyns oýunjaklary bilen tanyşdyrmak.Bu ajaýyp dizaýn titremesi, ähli islegleriňize laýyk gelýän 10 dürli yrgyldy reesimi bilen gelýär.Özboluşly görnüşi we güýçli yrgyldylary bilen, uly ýaşly oýunjaklar ýygyndysyna ajaýyp goşundy.

  Sexokary hilli, bedeni howpsuz silikondan ýasalan bu jyns oýunjak, 100% suw geçirmeýär we duşda ýa-da hammamda ulanmak üçin ajaýyp edýär.Delfin şekilli jyns oýunjaklary, G-nokady we klitorisi höweslendirmek üçin döredilip, sizi täze belentliklere çykarmak üçin çuňňur we güýçli lezzet berýär.

  Oloeke-täk oýun gözleýän bolsaňyz ýa-da är-aýal ýaly zatlary bahalandyrýan bolsaňyz, bu jyns oýunjak hökman kanagatlandyrar.Wibrasiýa edýän ýumurtga, bedenini öwrenmek we güýçli orgazmlary başdan geçirmek isleýän aýallar üçin ajaýyp.Çanak myşsalaryňyzy güýçlendirmek üçin Kegel topy hökmünde ulanyň ýa-da hezil etmek üçin oýunjak hökmünde ulanyň.

  Bu delfin şekilli jyns oýunjak, nirä gitseňizem ýanyňyz bilen gelmäge taýyn.Ykjam ululygy bilen, gapjygyňyza ýa-da sumkaňyza aňsatlyk bilen girýär we nirede bolsaňyzam öz-özünden gyzykly bolmagy üçin ajaýyp edýär.Diňe bu däl, arassalamak we saklamak hem aňsat, şonuň üçin ony elmydama ajaýyp iş ýagdaýynda saklap bilersiňiz.

  Sözümiň ahyrynda, çuňňur, güýçli yrgyldylary hödürleýän, ýokary hilli materiallardan ýasalan we ýekelikde oýnamak we jübütler üçin gyzykly jyns oýunjak gözleýän bolsaňyz, Delfin şekilli jyns oýunjaklaryndan başga bir zat gözlemäň.Şu gün synap görüň we täze lezzet we kanagatlanma derejesini başdan geçiriň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Anal waginanyň erotik ulular önümleriniň delfin titremesini ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Delfin anal waginasy (1)
  Delfin anal waginasy (2)
  Delfin anal waginasy (3)
  Delfin anal waginasy (5)
  Delfin anal waginasy (7)
  Delfin anal waginasy (6)

 • Öňki:
 • Indiki: