1 Clitoral G Spot Dildo Wibrator-da zarýad berilýän Rose Clitoris Emzik Licker 2

1 Clitoral G Spot Dildo Wibrator-da zarýad berilýän Rose Clitoris Emzik Licker 2


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-ST800
 • Önümiň ady:2-de 1 Clitoral G Spot Dildo Wibrator
 • Görnüşi:Gül gül titremesi
 • Material:Lukmançylyk silikony
 • Funksiýa:Clitoris emzik stimulýatory
 • Reňk:gülgüne / gyzyl / gök / gyrmyzy
 • Aýratynlyk:Dil titremesi
 • Ulanylyşy:Emzik diliniň klitoral emdiriş wibratory
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  2-den 1 Clitoral G Spot Dildo Wibrator - 9 Wibrasiýa we 9 ýygylykly zarýad berilýän Gül Clitoris Emzik Licker G-Spot stimulýatory

  Haryt ady

  Ulular klitoral jynsy täze Dildo, gül siňdiriji wibrator bilen jynsy gatnaşyk

  Model belgisi

  SM-ST800

  Material

  Silikon

  açar sözler

  gül titremesi

  Aýratynlyk

  dil titremesi

  Stil

  gül şekilli titrän

  Funksiýa

  Clitoris emzik stimulýatory

  Ölçegi

  197 * 52mm

  Şowhun

  D 40dbs

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Şahadatnama

  CE ROHS

  Bukja

  Lýuks sowgat gutusy ýa-da OPP sumkasy

  【Gül titremesi a Gül ýaly şekilli, owadan görnüşi aýal-gyzlaryň lezzetini hasam artdyrýar;Gül seks Söýüň we özüňizi has gowy görüň!

  【9 reesim Dili ýaljak wibrator lowest Iň pesden iň güýçli flirt, lezzet duýgusyny döredýän gatlaklar;Dil, kimdir birini ýalap, klitde urýan ýaly duýýar, size hakyky oral seks täsir edýär.

  9 9 re withimli G-Spot wibrator insert Goýmagyň uzynlygy 5 dýuým bolup biler, şeýle hem dürli titremeler bilen gyzyklylygy aňsatlyk bilen üýtgedip, G-Spot-a göni baryp, sizi lezzetiň iň ýokary derejesine çykarar!

  【Çalt USB zarýad bermek】 Bu gül titremesini islendik ýerde zarýad alyp bolýar, doly zarýad alandan 2 sagat soň agyz jynsyndan we g spot lezzetinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  【Akyldar paket privacy Gizlinligiňiz biziň ileri tutýan zadymyz, önüm paýhasly gaplamalarda gelýär, gutynyň içindäki zatlary hiç kim bilmez.

  Aýratynlyk

  Gül wibrator oýunjak däl!

  Gül ýaly şekillendirilen klitoral dil.Gül kellesi, aýallaryň çalt lezzet almagy üçin agyz hereketi ýaly emip we ýalap biler;Beýleki kelläni 5 dýuým goýup bolýar, goşa kelläni höweslendirmek gyzykly!Halaýan adamyňyz üçin ajaýyp sowgat!

  Size has gowy jynsy durmuş getirmek üçin 9 dil ýalamak re andimi we 9 yrgyldy re withimi bilen massaager ediň.

  Roseönekeý gül titremesini klitorisiň üstünde goýuň, emzik ýa-da 9 dürli tizlik bilen barmaklaryň egri lezzetini duýmak üçin bedeniňize salyň ýa-da deslapky oýun wagtynda ýoldaşyňyz bilen flirt etmek üçin ulanyň!

  USB zarýad berilýär

  Gül titremesini ulanmazdan 2 sagat doly zarýad alyň, şonda 60-90 minutlap söýgi hezilinden lezzet alyp bilersiňiz.

  Gül titremesi

  Güýçli güýçli dil ýalaýan wibrator, ajaýyp agyz jynsy ýaly gyjyndyryp biler.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  1 Clitoral G Spot Dildo Wibrator-da gaýtadan işlenip bilinýän Rose Clitoris Emzik Licker 2-iň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  1
  3
  6
  7
  10
  22

 • Öňki:
 • Indiki: