Elektrik togunyň 7 tizligi uzakdaky simsiz bökmek titreýän ýumurtga

Elektrik togunyň 7 tizligi uzakdaky simsiz bökmek titreýän ýumurtga


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV709
 • Önümiň ady:Elektrik togunyň 7 tizligi uzakdaky simsiz bökmek titreýän ýumurtga
 • Görnüşi:Elektrik togunyň balak titremesi
 • Material:Bedeniň howpsuz SIlicone, zäherli ABS
 • Ölçegi:85 * 55mm
 • Agramy:69g
 • Funksiýa:7 yrgyldy rejimi + 3 Elektro zarbasy
 • Batareýa:230mAh zarýad berilýän litiý batareýasy
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Elektrik togunyň 7 tizligi uzakdaky simsiz bökmek titreýän ýumurtga

  Haryt ady Elektro zarbasy wibrator
  Model belgisi SM-RV709
  Reňk Gülgüne, gyrmyzy, gök, özleşdirilen reňk
  Material Bedeniň howpsuz silikony, zäherli ABS
  Silikon / TPE gatylygy 30 ° dereje (A kenary)
  Faceerüsti bejermek Kauçuk ýagly örtük
  Ölçegi 85 * 55mm / 65 * 35mm (Uzakdan)
  Agram 69g
  Funksiýa 7 yrgyldy rejimi +3 Elektro şok rejeleri
  Motor 11000RPM +/- 10%
  Batareýa 230mAh zarýad berilýän Li-ion batareýasy
  Wagt ulanyň 1 ~ 2 sagat
  Zarýad beriş wagty 1 ~ 2 sagat
  Şahadatnama CE ROHS
  Maks Noice 50 db
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän IPX7
  Önüm önümleri Bitarap gaplama, OEM gaplamasy
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 12 ~ 15 iş güni
  Açar sözler Elektro zarbasy wibrator

  Aýratynlyklar

  Elektrik togunyň orgazm-Önümiň ortasyndaky metal, başga bir ýokary derejä ýetmäge mümkinçilik berýän gyjyndyryjy tok çykarar.

  7 ýygylykly yrgyldy-7 yrgyldy ýygylygyndan saýlaň we dürli lezzetlerden lezzet alyň.

  Gündelik suw geçirmeýän-Howuzda, hammamda we ş.m. iň ýokary derejeden lezzet alyp bilersiňiz.

  Ösen materiallar -Tebigy taýdan howpsuz, tagamsyz oýnamak gyzykly. Howpsuz silikon bölejiklerinden ýasalan.

  USB zarýad-Bu önüme USB interfeýs görnüşli tok üpjünçiligi bilen zarýad berip bolýar.

  Pes ses-Önümiň sesi 40 desibelden az, 1 metrden gowrak önüm eşidip bilmeýär.

  Şeýle hem 7 yrgyldy ýygylygy bilen gelýär, şonuň üçin ýumşak we ýumşak yrgyldylardan güýçli güýçlere çenli dürli lezzet alyp bilersiňiz.Bu enjam suw geçirmeýär, şonuň üçin howuzda ýa-da hammamda suwuň täsiri zerarly zeper ýetmeginden gorkman ulanylyp bilner.

  Islegiňize baglylykda birnäçe derejeli gyjyndyrma hödürleýär - ýeňil tolkunlardan başlap, güýçli impulslaryň üsti bilen bedeniňizi tolgundyrjak!Bu enjam bilen jübütler öňküsinden has ýakynlygy başdan geçirip, öz araçäklerini öwrenip bilerler!Mundan başga-da, ergonomiki şekil ulanylanda iki hyzmatdaş üçin aňsat we amatly edýär.

  Şonuň üçin ýatylýan otagyňyzda täze we tolgundyryjy bir zada taýyn bolsaňyz, “Electric Shock Orgasm” -dan başga zat görmäň!Jyns durmuşyňyzy her gezek ýatdan çykmajak duýgular bilen üpjün edip, bir ädim öňe gitjekdigiňiz hökman!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Elektrik togunyň iberilmegi 7 Tizlikden uzakdaky simsiz bökmek titreýän ýumurtga

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrasiýa bökmek (1)
  Wibrasiýa (2)
  Wibrasiýa bökmek (3)
  Wibrasiýa (6)
  Wibrasiýa (5)
  Wibrasiýa (7)

 • Öňki:
 • Indiki: