G Spot Sucker Simsiz Uzak Klitoris U şekilli wibratorlary sorýar

G Spot Sucker Simsiz Uzak Klitoris U şekilli wibratorlary sorýar


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-ST814
 • Önümiň ady:G Spot Sucker Dildo Wibratorlar 8 Tizlik Simsiz Uzak U şekilli Wibratorlar Klitoris Sucking
 • Görnüşi:Siňdiriji wibrator
 • Material:ABS + silikon
 • Funksiýa:5 ýygylyk sorujy + 8 ýygylyk titremesi
 • Reňk:Gyrmyzy / Gül / Gyzyl
 • Ölçegi:100 * 50 * 32mm
 • Önümiň agramy:118g
 • Önümiň jikme-jigi

  Klitoral emdiriş (1)

  Önümiň beýany

  G Spot Sucker Dildo Wibratorlar 8 Tizlik Simsiz Uzak U şekilli Wibratorlar Klitoris Jübütler üçin jyns oýnawaçlary sorujy

  Haryt ady

  G Spot Sucker Dildo Wibratorlar 8 Tizlik Simsiz Uzak U şekilli Wibratorlar Klitoris Sucking

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý

  Model belgisi

  SM-ST814

  Görnüşi

  Elektrik Dildo Wibrator

  Marka ady

  Gizlin

  Material

  Lukmançylyk derejesi silikon + ABS

  Haryt ady

  Klitoral sorujy elektrik Dildo wibrator

  Reňk

  Gülgüne, Gyrmyzy

  Ölçegi

  10 * 5 * 3.2 sm

  Agram

  135g / 190g

  Wibrasiýa tertibi

  10 Tiz wibrasiýa tertibi

  Elektrik üpjünçiligi

  Jadyly USB zarýad beriji

  Ulanylyşy

  Dildo massa .yny siňdirmek

  Bukja

  Sowgat gutusy

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýär

  Şahadatnama

  CE ROHS

  Material: Silikon + ABS
  Ölçegi: 10 * 5 * 3.2 sm
  Kuwwaty: USB zarýad bermek
  Zarýad beriş wagty: 2 sagat
  Wagt ulanyň: 1 sagat
  Dolandyryş: Simsiz uzakdan dolandyryş
  Quygylyk: 8 ýygylyk titremesi + 5 ýygylyk
  Suw geçirmeýän: ömri suw geçirmeýän
  Sessiz dizaýn

  Aýratynlyk

  Suw geçirmeýän oýunjak, siz (ýa-da ýoldaşyňyz) pult bilen uzakdan dolandyryp bilersiňiz.Vibe U şekilli, ýarysy aralaşmak üçin, galan ýarysy klitorisiňizde dynç almak üçin niýetlenendir.5 sany sorujy nagyş we 8 güýçli wibrasiýa bar, olar 40 sazlamany döredýär.Eger bir gezek duşan bolsam, yrgyldylaryň bufeti.

  Medisina derejeli silikondan, phalatlardan we BPA-dan erkin we lateksiz ýasaldy.Ultra inçe gol, geýip bolýan wibini amatly ýerde saklamak üçin aýal konturlary gujaklaýar, şol bir wagtyň özünde erkekiňize gyzykly zatlary paýlaşmak üçin köp ýer goýýar

  Uzakdan dolandyrmak, titremäni üýtgetmek üçin g-spot titremesiniň düwmesini gözlemeli däl wagtyňyz oýnamagy has aňsat we gyzykly edýär, ýöne isleseňiz bu hem mümkin.

  Bu klitoris titremäniň zarýad berilýän batareýasy ajaýyp, sebäbi olaryň gutarmagy we dükana syýahat etmegi hiç wagt alada etmeli däl, şnur ýok bolsa ony hasam gowulaşdyrýar.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  G Spot Sucker Simsiz Uzak Klitoris U U şekilli Wibratorlary Sucking

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FedEx, UPS ýa-da EMS iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin olaryň arasynda iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Klitoral emdiriş (2)
  Klitoral emdiriş (3)
  Klitoral emdiriş (4)
  Klitoral emdiriş (5)
  Klitoral emdiriş (6)
  Klitoral emdiriş (7)

 • Öňki:
 • Indiki: