Silikon nohut uzakdan gözegçilik ýumurtgalary Jyns önümlerinde aýallar

Silikon nohut uzakdan gözegçilik ýumurtgalary Jyns önümlerinde aýallar


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-ST805
 • Önümiň ady:Silikon nohut uzakdan gözegçilik ýumurtgalary Jyns önümlerinde aýallar
 • Görnüşi:Gumurtga titremesi
 • Material:Silikon + ABS
 • Funksiýa:Güýçli titremäniň 8 funksiýasy
 • Reňk:Gyrmyzy, gülgüne
 • Ölçegi:188mm * 35mm
 • Agramy:102.9g
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Silikon nohut uzakdan gözegçilik ýumurtgalary Jyns önümlerinde aýallar

  Haryt ady

  Uzakdan gözegçilik etmek Jyns önümlerinde jyns önümleriniň titremesi Aýallar

  Görnüşi

  ýumurtga titremesi

  Material

  Suwuklandyrylan silikon + ABS

  Fuksiýa

  Güýçli titremäniň 8 funksiýasy

  Dolandyrmak üçin bir düwme

  3 sek basyň.garaşma tertibine girmek üçin

  5 sek basyň.öçürmek

  bitewi dizaýn

  Reňk

  Gyrmyzy, gülgüne

  Suw geçirmeýän

  Maşyn: IPX7, Uzakdan dolandyryjy: IPX0

  Elektrik üpjünçiligi

  USB zarýad berilýän, USB kabeli bar

  Ini

  3,5 sm

  Jemi uzynlyk

  18,8 sm

  Agram

  102.9g

  P DÖWRÜNIUS MÜSKÜNI GÖR. .N: ýatylýan otagda özüňizi ynamly duýuň, prolapsyň öňüni alyň ýa-da ondan gutulyň, näsazlyklary bejermek, göwrelilige taýýarlyk görmek, dogulandan soňky dikelişi çaltlaşdyrmak, ginekologiki operasiýadan soň ideg etmek we berkligi we öt halta gözegçiligini dikeltmek.

  ♥ Simsiz - 10 metre çenli (30 fut) aralyk, ok bilen näme bolsa-da, uzakdaky töweregindäki yşyk çyzgyda görkezilýär, ýekelikde ýa-da hyzmatdaş ulanmak üçin ajaýyp.

  Sl Süýşmeýän dizaýn: Goşulan daşarky çyzyklar sürtülmäni ulaldýar we ýykylman has gowy tutmagy teklip edýär.

  ♥ GARAŞYJY, ÖNÜMLER WE HOWPSUZLYK - Kehel 100% suwuk iýmit derejeli Premium Silikon bilen öndürilýär, antibakterial, BPA we Phtalate mugt.Ansat arassalamak üçin suw geçirmeýän, ýumşak we gözenek däl.

  ♥ USB zarýad berilýär.

  Nusga: 10 tizlik

  Zarýad bermek: USB goldawy

  Suw geçirmeýän: suw geçirmeýän suw

  Haryt materialy: suwuk silikon

  Iň ýokary ses: 40 desibel

  100% DÜZGÜN Kepillik: Şahsy ideg önümlerine üns berýäris

  1. Her gezek ulanmazdan ozal we soň sabyn we ýyly suw bilen arassalaň.

  2. partneroldaşyňyz üçin iň gowy sowgat.

  Aýratynlyk

  • Material: ekologiýa taýdan arassa silikon
  • Reňk: gülgüne
  • Aýratynlyklary: simsiz, ýygylygy öwürmek
  • Kuwwaty: USB zarýad bermek
  • Quygylygy: 10 görnüş
  • Dowamlylygy: 1,5 sagat dowamly ulanmak
  • Sesiň bahasy: <40 dB
  • Suw geçirmeýän: IPX7
  • Funksiýa: Bedeniň agyrysyny aýyrmak we aýratyn taktiki tejribe getirmek üçin ululara kömek edýän massaagerçy

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Jyns önümlerinde silikon arahisiniň uzakdan dolandyrylýan ýumurtga wibratorlaryny ibermek

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  1
  2
  9
  4 (2)
  5
  6

 • Öňki:
 • Indiki: