Terapiýa OEM / ODM gaýtadan zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa çeňňegi

Terapiýa OEM / ODM gaýtadan zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa çeňňegi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-WM308
 • Önümiň ady:Softumşak silikon uzakdan dolandyryş korpusy titreýän massa machine maşyn massaager taýagy
 • Görnüşi:Çeňňek massaagerçysy
 • Material:ABS + silikon
 • Suw geçirmeýän:IPX7 100% suw geçirmeýän
 • Reňk:Gara / gülgüne / gyrmyzy
 • Ölçegi:145 * 35.5mm
 • Agramy:123g
 • Önümiň jikme-jigi

  Terapiýa OEM / ODM zarýad berilýän 12 reodeim Güýçli titreýän çybyk aýal erkekler üçin şahsy beden massaagerçysy

  Önümiň beýany

  Terapiýa OEM / ODM zarýad berilýän 12 reodeim Güýçli titreýän çybyk aýal erkekler üçin şahsy beden massaagerçysy

  Haryt ady Terapiýa OEM / ODM zarýad berilýän 12 reodeim Güýçli titreýän çybyk aýal erkekler üçin şahsy beden massaagerçysy
  Model belgisi SM-WM308
  Reňk Gara.ýöriteleşdirilen reňk
  Material Slikon, ABS, 1 motor
  Motor aýratynlyklary DC3.7V 9200 aýlaw ± 10%
  Silikon / TPE gatylygy 30 ° dereje (A kenary)
  Faceerüsti bejermek Kauçuk ýagly örtük
  Ölçegi 145 * 35.3 * 35.3MM
  Agram 123g
  Funksiýa 10 yrgyldy tertibi
  Batareýa 220mAh Li-ion zarýad berilýän batareýa
  Zarýad bermegiň wagty 2 sagat
  Wagt ulanyň 1 ~ 2 sagat
  Maks Noice 40 db
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän IPX6
  Önüm önümleri Bitarap gaplama, OEM gaplamasy
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni

  Biziň wezipämiz

  Döwrebap aýal üçin durmuş gaty kyn bolup biler.Hünär.Gatnaşyklar.Çagalar.Borçlar we jogapkärçilikler.Biz sizi duýýarys we kömek etmek üçin geldik.Durmuşyňyzdaky beýleki zatlar çylşyrymlaşanda, orgazmlar olardan biri bolmaly däldir.
  Käte olaryň amala aşmagy üçin azajyk kömek gerek.

  Iň ýakyn pursatlaryňyzda özüňizi ynamly we rahat duýmak üçin bar.Orgazmlaryňyza gözegçilik edip bilersiňiz.

  Bütin dünýäde häzirki zaman aýal üçin jyns saglygyny we orgazmlary täzeden öwrenýäris.Sebäbi, orgazm bolmak diňe bir sagdyn bolman, ýüzüňize ýylgyryş we öwüşgin çaýýar.

  Jynsy azatlyk, eksperimental we aňy kanagatlandyrýan tarapdary.Jynsy oýanmagy höweslendirýäris, sebäbi bazardaky ynamdar edara.Islän zadyňyzy bermek üçin araçäkleri we düwmeleri basýarys.Iň soňky jyns oýunjak täzelikleri bilen üpjün etmegi dowam etdireris.

  Hil boýunça eglişik etmeýäris!

  Bütin dünýäde hil lezzetiniň pionerleri.

  Jynsy taýdan güýçli boluň!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  IbermekTerapiýa OEM / ODM gaýtadan zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa çeňňegi

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Terapiýa OEMODM zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa (1)
  Terapiýa OEMODM zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa (7)
  Terapiýa OEMODM zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa (9)
  gül gül ýapraklary bilen gurşalan ak düşekde seksi aýal aşgazan aýaklarynyň üstünde ýatan owadan gülgüne owadan sowgat gutusy
  gül gül ýapraklary bilen gurşalan ak düşekde seksi aýal aşgazan aýaklarynyň üstünde ýatan owadan gülgüne owadan sowgat gutusy
  Terapiýa OEMODM gaýtadan zarýad berilýän 12 reodeim güýçli wibrasiýa (15)

 • Öňki:
 • Indiki: