Wagtyň gijikdirilmegi ýeň ýeňi titreýän horaz jyns agzalarynyň erkek üçin halkasy

Wagtyň gijikdirilmegi ýeň ýeňi titreýän horaz jyns agzalarynyň erkek üçin halkasy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-CR301
 • Önümiň ady:Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator penis Erkekler üçin wagt gijikdiriji ýeň
 • Görnüşi:Horaz halkalary
 • Reňk:Gara
 • Material:Silikon
 • Funksiýa:Uzak eýakulýasiýa
 • Ölçegi:75 sm * 32mm
 • Agramy:20g
 • Önümiň jikme-jigi

  Horaz jyns halkasy

  Önümiň beýany

  Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator penis Erkekler üçin wagt gijikdiriji ýeň

  Haryt ady

  Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator penis Erkekler üçin wagt gijikdiriji ýeň

  Material

  Silikon

  Ölçegi / Diametri (dýuým)

  75 * 32mm

  Batareýa

  2 * LR44 düwme batareýasy

  Gaplamak

  Pp sumka bilen 1 sany

  Reňk

  gülgüne

  Funksiýa

  Gijä galmagy

  Şahadatnama

  CE, ROHS geçdi

  Gurşun wagty

  3-9 iş güni

  Eltip bermek usuly

  Ekspress bilen, Howa bilen, Gämi bilen

  Töleg

  T / T, Wertern Union, Paypal

  Üns beriň

  Satyn alnan önüm batareýalary öz içine almaýar

  Horaz halkalary, jyns agzalarynyň düýbüne geýilýän halkalar we kämahal ýumurtgaereksiýalarhas kyn, ulurak we uzak dowamly.Çeýe silikondan we rezinden deri we metal ýaly dürli materiallarda gelýär.

  Horaz halkalarynyň esasy peýdasy, ganyň erektil dokumalaryň jyns agzalaryna gitmeginiň öňüni alyp, ereksiýalary has uzyn we güýçli edip, ereksiýalary saklamaga kömek edýär.

  Horaz halkalaryny ulanmagyň peýdalary näme?

  Zenan halkalaryny ulanmagyň käbir peýdalary güýçlendirilen duýgurlygy we berkligi öz içine alýar.Käbir adamlar üçin has uzak dowam etmegine kömek edip bilerler, beýlekiler bolsa güýçli täsiriň ters täsir edýändigini habar berýärler (her bir jyns aýratynlygy sebäpli).Zenan halkalary toplara, perineuma we şara garşy yrgyldylary döredýär, şeýle hem partnýor üçin klitoris, wulwa, düwme ýa-da perine garşy titremeler döredýär.

  Bedatylýan otaga horaz halkasyny getirmek täzelik we täze duýgular döredip biler.Şeýlelik bilen, orgazmyňyzy güýçlendirmese-de, täze bir zady synap görmek goşmaça seksi we gyzykly bolup biler.Şeýle-de bolsa, her jyns oýunjaklarynyň her bir adam üçin joýrid däldigini ýatdan çykarmaly däldiris.Duýgyny halamaýan bolsaňyz, düýbünden ýalňyş zat ýok we şaý-sepleri taşlamagyň wagty geldi.

  Aýratynlyk

  1. Silikon materialdan yssyz, bökdençsiz, zäherli we ekologiýa taýdan arassa, suw bilen arassalamak aňsat we ulanmak ygtybarly.

  2. G-nokady we bir wagtyň özünde jyns agzalaryny höweslendirip bilersiňiz.

  3. Güýçli yrgyldy, lezzet almak üçin güýçli höweslendiriş tejribesi.

  4. Softumşak we çeýe titreýän halka

  5. Islendik ululygy amatly ýerleşdirmek üçin uzalýar

  6. Ajaýyp duýgy üçin ulaldylan lezzet

  7. Güýçli gyjyndyrma üçin barrel stilindäki oturdylan wibrator

  8 .Bir gezek degmek wibe dolandyryşy

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Erkekler üçin wagt gijikdirýän ýeň ýeňi titreýän horaz jyns agzalarynyň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrasiýa horaz jynsynyň halkasy Wibrator jyns agzasy Erkek üçin wagt gijikdirýän ýeňi (1)
  Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator jyns agzasy Erkek üçin wagt gijikdirýän ýeňi (2)
  Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator jyns agzasy Erkek üçin wagt gijikdirýän ýeňi (3)
  Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator jyns agzasy Erkek üçin wagt gijikdirýän ýeňi (5)
  Wibrasiýa horaz jyns agzasynyň halkasy Wibrator jyns agzasy Erkek üçin wagt gijikdirýän ýeňi (6)
  Wibrasiýa horaz jynsynyň halkasy Wibrator jyns agzasy Erkek üçin wagt gijikdirýän ýeňi (4)

 • Öňki:
 • Indiki: