10 Güýçli yrgyldy rejeleri testisler Erkekler üçin titreýän jyns agzalarynyň halkasyny höweslendirýär

10 Güýçli yrgyldy rejeleri testisler Erkekler üçin titreýän jyns agzalarynyň halkasyny höweslendirýär


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-CR304
 • Önümiň ady:Pleasure Enhance-i goldaň, 10 güýçli wibrasiýa rejesi bilen ajaýyp üçburç silikon horaz halkasy
 • Görnüşi:Jyns halkasy
 • Reňk:Gara
 • Material:Silikon
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX7
 • OEM & ODM:Maslahatlaşmak we gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz
 • Eltip bermek usuly:Fedex.EMS.TNT.DHL.UPS.e-paket
 • Önümiň jikme-jigi

  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, ereksiýa goldawynyň lezzetini ýokarlandyrmak (8)

  Önümiň beýany

  Erkekler üçin titreýän jyns mäziniň halkasy, göwün açmak, 10 güýçli yrgyldy rejesi bilen ajaýyp üçburç silikon horaz halkasy, Erkek jübütler üçin ulularyň jyns oýunjaklary

  Önümiň ady:

  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, göwün açmak

  Aýratynlyk:

  Gijä galmagy

  Hereketiň görnüşi:

  Içinde zarýad berilýär

  Marka ady

  Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen

  Şahadatnama:

  CE ROHS

  Gelip çykan ýeri:

  Ningbo Hytaý

  Görnüşi:

  Horaz halkasy

  Material:

  Lukmançylyk silikony + ABS, lukmançylyk derejeli silikon

  Ölçegi:

  66mm * 59mm

  Agramy:

  55g

  Quygylyk:

  10 Wibrasiýa tertibi

  Suw geçirmeýän:

  100% suw geçirmeýän IPX7

  Şowhunly:

  50db-den az

  Reňk görkeziň:

  Gara

   【Üçburçly gurluşly, kämil fit correct Dogry ululykdaky titreýän jyns halkasy, jyns agzalarynyň köküni ajaýyp gulplaýar, mäziň yrgyldysyny güýçlendirýär, jyns agzalaryny çalt dikeldýär, indiki jyns wagtyňyz üçin güýçli güýç berýär.

  【Unisex wibrator, gyzykly paýlaşma sex Bu jyns stimulýatory diňe bir erkek masturbasiýa ýa-da ereksiýa kömegi üçin ulanylman, aýal klitorisini we emziklerini höweslendirmek üçin hem ulanylýar.Iki tarapyň jynsy isleglerini çalt oýar!

  【10 Wibrasiýa rejimi, köp lezzet】 Zenan halkasynyň güýçli we haýran galdyryjy 10 üýtgeşik titrem ritmi bar.Wyklýuçatelde dürli orgazm başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.

  【IPX7 Suw geçirmeýän, ygtybarly silikon】 Grilent jyns oýunjaklary, el degirmek üçin amatly we ulanmaga ygtybarly lukmançylyk derejeli silikondan ýasalýar.Ajaýyp suw geçirmeýän ýerine ýetirijiligi bar we arassalamak aňsat.

  【USB zarýad berilýän, ýokary hilli hyzmat】 Jyns halkasy doly zarýad alandan soň 60 minutlap dowam edip biler, şonuň üçin has romantik pursatlardan lezzet alyp bilersiňiz.Önümlerimiz hakda aladalaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  Aýratynlyk

  Näme üçin saýlamaýarsyň?

  Ergonomiki taýdan döredilen birtaraplaýyn üçburçluk titreýän horaz halkasy, jyns agzalaryna we mäzlerine gaty laýyk gelýär.Glanlaryň duýgurlygyny peseldýär we jyns agzalarynyň gan aýlanyşyny çäklendirýär, şeýlelik bilen çalt dikelmegi gazanýar we has güýçli we güýçli saklaýar.

  3 jübüt wibrator

  5 sekuntda duruň, sazlaşykly jyns durmuşynyň açary!

  Öňki silikon üçburçluk horaz halkasynyň esasynda täzeläň, ululygy uludyr we bedeniňize has laýyk gelýär.10 dürli reesim bar, ony ýoldaşyňyz bilen ulanmagyň has köp usullaryny öwrenip bilersiňiz.

  Bellikler:

  Suw esasly çalgy bilen ulanmak has gowy täsir.

  Iň köp geýilýän wagt 30 minutdan geçmeli däldir.

  Özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, horaz halkasyny çykaryň.

  5 sekunt durmak

  Güýçli hereketlendiriji 5 sekundyň içinde durmaga mümkinçilik berýär!

  Ergonomiki dizaýn

  Dürli netijelere ýetmek üçin dürli geýim usullary.

  “Unisex Vibrator”

  Köp funksiýaly jübüt wibrator has uzyn romantiki pursatlarda gulplanýar!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  10 sany güýçli yrgyldy rejeleriniň testiklleriniň iberilmegi, erkekler üçin titreýän jyns agzalarynyň halkasyny höweslendirýär

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, ereksiýa goldawynyň lezzetini ýokarlandyrmak (1)
  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, göwün açmak (2)
  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, ereksiýa goldawynyň lezzetini ýokarlandyrmak (3)
  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, ereksiýa goldawynyň lezzetini ýokarlandyrmak (4)
  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, ereksiýa goldawynyň lezzetini ýokarlandyrmak (5)
  Erkekler üçin titremäniň jyns halkasy, ereksiýa goldawynyň lezzetini ýokarlandyrmak (7)

 • Öňki:
 • Indiki: