Erkek jyns oýunjaklary Klitoris we testisler üçin 3 hereketlendiriji höweslendiriji lezzet titreýän horaz halkasy

Erkek jyns oýunjaklary Klitoris we testisler üçin 3 hereketlendiriji höweslendiriji lezzet titreýän horaz halkasy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-CR306
 • Önümiň ady:“Ferewa” jyns agzalarynyň “Clitoris” we “Testicles” üçin 3 hereketlendirijisi bar
 • Görnüşi:Jyns halkasy
 • Reňk:Gara
 • Material:Silikon + ABS
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX7
 • Ölçegi:85x75x35mm
 • Elektrik üpjünçiligi:USB täzeden zarýad berilýär
 • Önümiň jikme-jigi

  “Fitorwa” jyns agzalarynyň “Clitoris” we “Testicles” üçin 3 hereketlendirijisi bar

  Önümiň beýany

  Wibrasiýa horaz halkasy, Ferewa jyns agzalarynyň ýüzügi Clitoris we testicles üçin 3 hereketlendiriji bilen titreýär

  Haryt ady

  Erkek jyns oýunjaklary Klitoris we testisler üçin 3 hereketlendiriji höweslendiriji lezzet titreýän horaz halkasy

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý Ningbo

  Model belgisi

  SM-CR306

  Görnüşi

  Horaz halkalary, Wibrasiýa edýän horaz jyns oýunjaklary erkekleriň jyns agzalary

  Marka ady

  Sercet Me

  Funksiýa

  10 nagyşlaryň titremesi, uzakdan dolandyrmak

  Batareýa

  Zarýad berilýär

  Agram

  86g

  Ölçegi

  85mm * 75mm * 35mm

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Şowhun

  <40dbs ses

  Zarýad bermegiň wagty

  1.5s

  Iş wagty

  1.5 sag

  Gaplamak

  Sowgat gutusy

  Sex Jynsy durmuşda umumy gyjyndyrma üçin 3 sany güýçli hereketlendiriji bilen innowasion jyns halkasy】-Adaty horaz halkalary bilen deňeşdirilende, titreýän penis halkamyz, gulaklaryndaky 2 hereketlendiriji bilen ýumşak we takyk mäziň gyjyndyrylmagy üçin ýörite döredildi.Mundan başga-da, üçünji hereketlendiriji ýokarda bolup, jyns gatnaşygy wagtynda jyns agzasy doly girizilende klitorisiň gyjyndyrylmagy üçin ulanylyp bilner.

  Comfort 3/4 Plus 1/4 Amatly we çäklendirilen aralykdaky ajaýyp deňagramlylyk üçin dizaýn ib titreýän halkanyň bir bölegi giňelýär we galyňlaşdyrylýar we içerde egrilen dokumasy bar, bu bolsa düzeltmegi aňsatlaşdyrýar we geýmegi amatly edýär.Galan 1/4 inçe bölegi, diňe bir has täsirli we takyk gulpy däl, eýsem has hyjuwly we güýçli eýakulýasiýa tejribesini hem gazanyp bilýän gan aýlanyşyny çäklendirmek üçin jyns agzalaryňyza berk örtmek üçin ulanylyp bilner.

  Inter Gatnaşyk, Foreplay ýa-da ýekelikde lezzet almak üçin ulanmak üçin köpugurly jyns önümleri】-Jübütleriň ulanmagy üçin ýeke-täk höweslendirişden başlap, bu köp erogen zona massaagerçysy, bir otagly guraldyr.Düwürtik düwürtigi, jyns agzalarynyň titremesi, nusgawy horaz halkasy, klitoral stimulýator, emzik stimulýatory hökmünde ulanyň - diňe hyýalyňyz bilen çäklenýärsiňiz.Bu goşa gyjyndyrma hemmeler üçin ýeňiş / ýeňiş bolup, jyns durmuşyňyza has gyzykly getirip biler.

  【Uzyn, has kyn, has güýçli we sazlanyp bilinýän 10 wibrasiýa】 -Bir titreýän has uly söýgi horaz halkasy, 10 janly yrgyldy rejimi bilen üç hereketlendiriji bilen hereket edýär, duýgur ýerleriňizi güýçlendirýär we çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin duýgurlygyňyzy öwredýär.Şeýle hem, uzynlygy we girtini ýokarlandyrmak üçin jyns agzalaryňyzyň gan aýlanyşyny çäklendirýär, jynsy ömrüňi uzaltmak üçin wagtyndan öň eýakulýasiýany gözegçilikde saklamaga we gijikdirmäge kömek edýär.

  【Softumşak uzaldylan ýokary hilli çydamly material islendik ululyga laýyk gelýär】-Lukmançylyk tekiz silikony kabul etdi, horaz halkasynyň titremesi islendik erkekleriň ululygyna laýyk bolup biler.Dünýäniň islendik ýerinde ulanmak üçin USB zarýad berilýär, jübüt titränimiz hem suwasty başdan geçirmeler üçin doly suw geçirmeýär.Bagtly jyns halkalary suw esasly lýuboýy gowy görýärler.

  Aýratynlyk

  10 janly yrgyldy rejimi bilen 3 hereketlendiriji bilen hereket edýär, duýgur ýerleriňizi höweslendirýär we çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin duýgurlygy öwredýär.Mundan başga-da, üçünji hereketlendiriji ýokarsynda bolup, jyns gatnaşyklary wagtynda jyns agzasy doly girizilende klitorisiň gyjyndyrylmagy üçin ulanylyp bilner.
  Wibrasiýa halkasynyň 3/4 bölegi giňelýär we galyňlaşdyrylýar we içindäki tekiz gurluşy bolýar, bu bolsa düzeltmegi aňsatlaşdyrýar we geýmegi amatly edýär.Galan 1/4 inçe bölegi, diňe bir has täsirli we takyk gulpy däl, eýsem has hyjuwly we güýçli eýakulýasiýa tejribesini hem gazanyp bilýän jyns agzalaryňyza berk örtmek üçin ulanylyp bilner.
  Lukmançylyk tekiz silikony kabul etdi.
  USB magnit zarýad kabeli bilen.Suwasty başdan geçirmeler üçin doly suw geçirmeýär.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Erkek jyns oýunjaklarynyň iberilmegi Clitoris we testicles üçin 3 hereketlendiriji höweslendiriji lezzet titreýän horaz halkasy

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrasiýa horaz halkasy (11)
  Wibrasiýa horaz halkasy (12)
  Wibrasiýa horaz halkasy (13)
  “Fitorwa” jyns agzalarynyň “Clitoris” we “Testicles” üçin 3 hereketlendirijisi bar, has berk berkitmek üçin höweslendiriji lezzet (2)
  “Fitorwa” jyns agzalarynyň “Clitoris” we “Testicles” üçin 3 hereketlendirijisi bar
  “Fitorwa” jyns agzalarynyň “Clitoris” we “Testicles” üçin 3 hereketlendirijisi bar

 • Öňki:
 • Indiki: