Anal prostat massajçy düwme wilkasy Gay G ýer titreýän oýunjaklar

Anal prostat massajçy düwme wilkasy Gay G ýer titreýän oýunjaklar


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PM006
 • Görnüşi:Prostat massajçy wibarator
 • Aýratynlyklary:Jyns önümleri
 • Reňk:Gara, özleşdirilip bilner
 • Material:Lukmançylyk silikony
 • Uzynlyk:22 sm
 • Diametri:4 sm (Maks)
 • Funksiýa:10 reibim titremesi
 • Önümiň jikme-jigi

  Anal prostat massaagerçysy

  Önümiň beýany

  Anal prostat massajçy düwme wilkasy Gay G ýer titreýän oýunjaklar

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý Ningbo

  Model belgisi

  SM-PM006

  Görnüşi

  Jyns önümleri

  Marka ady

  Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen

  Haryt ady

  Anal prostat massajçy düwme wilkasy Gay G ýer titreýän oýunjaklar

  Reňk

  Gara

  Material

  Silikon + ABS

  Agram

  70g

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän

  Ulanylyşy

  Uly ýaşly Anal wilkasy

  Stil

  Jübüt jyns oýunjaklary

  Bukja

  Opp sumka + karton

  Eltip bermek

  Umuman

  MOQ

  3 sany

  Gaty jyns gatnaşyklaryny gowy görýärsiňizmi?Käbir adamlaryň jelep ýaly gödek bolmagyny halaýandyklaryny inkär edip bilmeris, sebäbi bu iň uly iş.Olary bir wagtyň özünde eşege we pişige doldurmakdan has çalt oýandyrmaýar.

  Beýlekiler muny üçlügiň üsti bilen edýärler, beýlekiler halaýan oýunlarynyň kömegi bilen ýekeje partnýor bilen edýärler.Iki gezek aralaşmak üçin 3.7 "Wibrasiýa silikon düwme wilkasy bilen, gödek gürlemek ahyrsoňy ähli jynsy başdan geçirmeleriňizde adaty bir zada öwrülýär!

  Partneroldaşyňyzy bu enjamy geýmäge ynandyrmak seýilgähde gezelenç bolar, sebäbi sizi iki esse begendirmekçi bolanda, ony höweslendirmek üçin titremesi bar.

  Bu oýnawajy her jynsy gatnaşykda ulanmak bilen, eşegiňiz hem oýnawaç bilen aralaşýan mahaly, pişigiňize hakyky dik bilen girip bilersiňiz.Şeýle hem ahyrky netijäniň güýçli we tolgundyryjy orgazm bolmagy bilen başga ýol bilen edilip bilner!

  Wibratoryň 10 dürli tizlik sazlamasy barlygy sebäpli, arassa bagtyň iň ýokary derejesine ýetmek tebigy ýagdaýda ýüze çykýar, sebäbi hüjüm nokatlary iň ýakymly iki nokadyňyzda.Yza garşy göreşmek kyn bolar, sebäbi gödek bolsaňyzam, isleýän zadyňyz we size berilýär.Oňa nähili hyzmat edilýändigini gowy görýärsiňiz.

  Indi sizi bagtly etmek ukybyna eýe bir zat bar bolsa, size birnäçe ýyllap kanagatlanarly hyzmat bermegini dowam etdirip biler ýaly alada ediň.

  Sabyn we suw bilen ýuwuň, her gezek ulanmazdan ozal we soň guradyň.Şeýlelik bilen, indiki gezek başga bir partlaýjy jynsy başdan geçirmäňizde jaňyňyza gulak asmaga taýyn!

  Düşündiriş:

  Material: Silikon (suw geçirmeýän)
  Reodeim: 10 tizlik
  Ölçegi: Surat görkezişi ýaly
  Batareýa: 1 * AAA batareýasy (batareýasyz)
  Şol sanda: 1 * titreýän Anal wilkasy
  Paket: Akyldar paket, gizlinligiňizi goraň

  Aýratynlyk

  ● 100% täze ýokary hilli silikon material, zäherli däl, adam bedenine zyýansyz
  ● Softumşak we ýylmanak, geýmek üçin amatly
  ● 10 ýygylykly güýçli yrgyldy,
  Men Erkekler we aýallar üçin.
  ● Prostat massaagey / Anal / Perineal massaagerçy
  Partner partneroldaşyňyzy masgaralap bilersiňiz Islän ýeriňizde emzikleri we labiýany höweslendiriň
  Yourself Özüňiz ýa-da söýgüliňiz üçin ajaýyp sowgat hökmünde

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Anal prostat massaagerçy düwme wilkasynyň iberilmegi Erkek geý G titreýän oýunjaklar

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Anal prostat massajçy düwme wilkasy erkekler geý G ýer titreýän oýunjaklar (2)
  Anal prostat massaagerçy düwme wilkasy erkekler geý G nokady titreýän oýunjaklar (3)
  Anal prostat massajçy düwme wilkasy Gay G ýer titreýän oýunjaklar (6)
  Anal prostat massaagerçysy (2)
  Anal prostat massaagerçysy (3)
  Anal prostat massaagerçysy (5)

 • Öňki:
 • Indiki: