Metal Anal Hook Ball halkaly prostat massaagerçysy

Metal Anal Hook Ball halkaly prostat massaagerçysy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PM005
 • Görnüşi:Anal wilka
 • Reňk:Kümüş
 • Funksiýa:Anal oýunjak
 • Material:Poslamaýan polat
 • Uzynlyk:240.5mm
 • Diametri:30mm
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýär
 • Önümiň jikme-jigi

  Prostat massaagerçysy (9)

  Önümiň beýany

  Metal-Anal-çeňňek-top-halka-prostat massaagerçy-poslamaýan polatdan ýasalan jyns-erkekler

  • Arassalamak aňsat
  • Qualityokary hilli beden howpsuz premium metal materialdan ýasaldy

  Haryt ady

  Metal-Anal-çeňňek-top-halka-prostat massaagerçy-poslamaýan polatdan ýasalan jyns-erkekler

  Model belgisi

  SM-PM005

  Material

  Poslamaýan polat

  Reňk

  kümüş

  Arassa agram

  146g

  Uzynlyk

  240.5mm

  Topyň diametri

  30mm

  Funksiýa

  Anal Hook

  Bukja

  PP sumka

  Ikisi elmydama birinden gowudyr, şonuň üçin bu anal çeňňek tejribe toplamak üçin iki top bilen gelýär.BDSM gul oýnuňyzda ýa-da anal başdan geçirmeleriňizde has güýçli ýakymly duýgular üçin döredildi.Roluňyzy has ýokary belentliklere çykarmak isleseňiz, hökman oýnuňyza anal çeňňek giriziň.

  Anal çeňňek, BDSM partiýaňyza ýa-da ýoldaşyňyz bilen has ýakyn wagt geçirmek isleýän wagtyňyzda gyzykly bir zat hödürleýär.Jynsy oýunjak kolleksiýaňyzda iň gowy gynamalar ýa-da rol oýnamak gullary hasaplanýar.Bu gyzykly anal çeňňek, ýokary hilli, çydamly we ygtybarly poslamaýan polatdan ýasalan materialdan ýasaldy.Ulanylandan soň arassalamak hem aňsat.Bu iki hyzmatdaş üçin jyns oýunjakdyr we şonuň üçin arassaçylyk taýdan saklanmalydyr.

  Bu gyzykly anal çeňňek gödek ýa-da howply ýiti gyralary bolmadyk tekiz dizaýna eýe.Bu ygtybarly, ygtybarly anal çeňňek, size ýa-da ýoldaşyňyza şikes ýetmezden gorkup bilersiňiz.Çeňňek hem köp taraply.5 dýuým salynýan uzynlyk bermek üçin, iň gowy görýän gul enjamyňyz bilen birikdirip bilersiňiz.Halkanyň diametri 1,5 dýuým bolup, gul oýnamak üçin ýüp birikdirmek üçin ulanylyp bilner.

  Şeýle hem aňsat arassalanan anal çeňňek.Bu çylşyrymly arassalama amallaryny talap etmeýär.Bu anal çeňňegi arassalamak üçin diňe az mukdarda suw, sabyn we gury arassa mata gerek.

  Smoothumşak, uzyn poslamaýan polatdan ýasalan düwmejik çeňňek, uzak wagtlap lezzet we ajaýyp jyns pursatlaryny bermekdir.Poslamaýan polatdan ýasalan dizaýny sebäpli gaty çydamlydyr.Bu täsirli anal çeňňegi göz öňünde tutmagyň ýene bir sebäbi, bu ýoldaşyňyza laýyk sowgat.

  Aýratynlyk

  1. Lezzet we jynsy duýgyny ýokarlandyrmak üçin anal oýnamagy we bandaj arkan oýnamagy birleşdirmek üçin döredildi.

  2. Agyr poslamaýan polatdan ýasalan, tekiz, zäherli däl, allergiki täsir ýok.Islendik çalgy ýaglary bilen işleýär, howpsuz we aladasyz.

  3. Tekiz top ujy, aralaşmagyň aňsat we ygtybarly boljakdygyna göz ýetiriň.Içine ýa-da daşyna anal myşsalaryny gyjyndyrmakda täsirli.

  4. Halkanyň ujy, bint ýüplerini saklamak üçin dizaýn.Diňe ýüpi ýa-da halka daňyň, çeňňek arkanlar bilen bilelikde hereket eder we şonuň üçin topuň ujy içki myşsany güýçlendirer.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Metal Anal Hook Ball halkaly prostat massaagerçysynyň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Metal Anal çeňňek halka halka prostat massaagerçy poslamaýan polatdan ýasalan jyns erkekleri (1)
  Metal Anal çeňňek halka halkasy prostat massaagerçy poslamaýan polatdan ýasalan jyns erkekleri (2)
  Metal Anal çeňňek halkasy Prostat massaagerçy poslamaýan polatdan ýasalan jyns erkekleri (3)
  Metal Anal çeňňek halkasy Prostat massaagerçy poslamaýan polatdan ýasalan jyns erkekleri (4)
  Metal Anal çeňňek halkasy Prostat massaagerçy poslamaýan polatdan ýasalan jyns erkekleri (4)
  Metal Anal çeňňek halkasy Prostat massaagerçy poslamaýan polatdan ýasalan jyns erkekleri (5)

 • Öňki:
 • Indiki: