Klassiki simsiz uzakdan dolandyrmak G Spot bökmek ýumurtga titremesi

Klassiki simsiz uzakdan dolandyrmak G Spot bökmek ýumurtga titremesi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV705
 • Önümiň ady:Klassiki simsiz uzakdan dolandyrmak G Spot bökmek ýumurtga titremesi
 • Görnüşi:Wibrasiýa edýän ýumurtga
 • Material:Beden silikony + zäherli ABS
 • Ölçegi:70 * 34mm / 77 * 35mm
 • Agramy:42g / 18g
 • Funksiýa:10 yrgyldy rejimi / uzakdan dolandyrmak
 • Önümiň jikme-jigi

  Aýal üçin titrän ýumurtga

  Önümiň beýany

  Klassiki simsiz uzakdan dolandyrmak G Spot bökmek ýumurtga titremesi

  Haryt ady Klassiki uzakdaky ýumurtga Ulular jyns oýunjaklary nokat wibrator bökmek ýumurtga wibratory simsiz uzakdan gözegçilik titreýän ýumurtga
  Model belgisi SM-RV705
  Reňk Gara, gyrmyzy ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
  Material silikon ,, zäherli ABS,
  Motor aýratynlyklary DC3.7V 10000 aýlaw ± 10%
  Silikon / TPE gatylygy 30 ° dereje (A kenary)
  Faceerüsti bejermek Kauçuk ýagly örtük
  Ölçegi 70 * 34mm / 77 * 35mm
  Agram 42g / 18g
  Funksiýa 10 yrgyldy tertibi
  Batareýa Gaýtadan zarýad berilýän Li-ion batareýasy 220mAh (Şol batareýany uzakdan ulanyň)
  Zarýad bermegiň wagty 1 ~ 2 sagat
  Wagt ulanyň 1 ~ 2 sagat
  Maks Noice 50 db
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän IPX7
  Önüm önümleri Bitarap gaplama, OEM gaplamasy
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 12 ~ 15 iş güni
  Açar sözler ýumurtga titremesi, uzakdaky wibrator

  Aýratynlyklar

  Uzakdaky ýumurtga Ulular jyns oýunjak G Spot wibrator bökýän ýumurtga!Bu üýtgeşik we innowasiýa titreýän ýumurtga, aýallaryň orgazma ýetmegini aňsatlaşdyrmak üçin ýörite döredildi.Simsiz uzak aralykdan dolandyrylýan bu güýçli enjam, ulanyjylara lezzet tejribäňizi sazlamaga mümkinçilik berýän titremäniň intensiwligini we tizligini birnäçe dereje hödürleýär.Ergonomiki şekil, waginanyň içine gaty laýyk gelýär we ulanmak üçin has amatly we ýakymly edýär.Softumşak silikon materialy bilen bu titreýän ýumurtga goşmaça rahatlyk gatlagyny üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde sizi lezzet bilen ýabany herekete getirer.

  “G Spot Vibrator Jump Egg” -da suw geçirmeýän dizaýn hem bar, şonuň üçin lezzetiňizi duş ýa-da hammamda alada goýup bilersiňiz.Onuň zarýad berilýän batareýasy her gezek düşekde hezil etmek isläniňizde ýa-da gödek hyýalyňyzyň nirä gitse uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär!Simsiz uzakdan dolandyrmak, hyzmatdaşlara hezillik tejribesine doly gözegçilik edip, uzakdan sazlamalary üýtgetmegi aňsatlaşdyrýar.Oloekelikde ýa-da ýoldaş bilen ulanylsa-da, bu titreýän ýumurtga, ikiňiziňem köp zat dilemegiňiz üçin birnäçe sagatlap tolgundyryjy höwes döreder!Uzakdaky ýumurtga ululary jyns oýunjak G Spot wibrator bökýän ýumurtga ulananyňyzda partlaýjy orgazmlara taýyn boluň - şu günki zakaz ediň we lezzet başlasyn!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Klassiki simsiz uzakdan dolandyryş G Spot bökmek ýumurtga wibratoryny ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrasiýa edýän ýumurtga (1)
  Wibrasiýa edýän ýumurtga (2)
  Wibrasiýa edýän ýumurtga (3)
  Wibrasiýa edýän ýumurtga (4)
  Wibrasiýa edýän ýumurtga (5)
  Wibrasiýa edýän ýumurtga (6)

 • Öňki:
 • Indiki: