Uzakdan dolandyrylýan G Spot wibrator ýumurtga

Uzakdan dolandyrylýan G Spot wibrator ýumurtga


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV706
 • Önümiň ady:Uzakdan dolandyrylýan G Spot wibrator ýumurtga
 • Görnüşi:Wibrasiýa edýän ýumurtga
 • Material:Beden silikony + zäherli ABS
 • Ölçegi:187.5 * 40,4mm
 • Agramy:77g / 20g (uzakda)
 • Funksiýa:10 yrgyldy rejelerine gözegçilik
 • Batareýa:220mAh zarýad berilýän litiý batareýasy
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Uzakdan dolandyrylýan G Spot wibrator ýumurtga

  Haryt ady Wibrasiýa edýän söýgi ýumurtgalary Waginal Kegel toplaryny çekdiriň
  Model belgisi SM-RV706
  Reňk Gülgüne, gyrmyzy ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
  Material Bedeniň howpsuz silikony, zäherli ABS
  Silikon / TPE gatylygy 30 ° dereje (A kenary)
  Faceerüsti bejermek Kauçuk ýagly örtük
  Ölçegi 266 * 70mm; Diametri (Maks): 40mm
  Agram 360g
  Fukntion 10 yrgyldy tertibi
  Batareýa 220mAhRechargeable Li-ion batareýasy
  Wagt ulanyň 1 ~ 2 sagat
  Zarýad beriş wagty 1 ~ 2 sagat
  Şahadatnama CE ROHS
  Maks Noice 50 db
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän IPX7
  Önüm önümleri Bitarap gaplama, OEM gaplamasy
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 12 ~ 15 iş güni
  Açar sözler Kegel Ball, ýumurtga titremesi, titreýän wibrator

  Aýratynlyklar

  • Müşderi maslahat berilýär -Topda siziň üçin iň täsirli çanaklyk maşklary bar, günde 15-30 minut we birnäçe hepdäniň dowamynda, bir aýdan soň çanaklyk myşsalary has güýçli bolar.
  • Beden-HOWPSUZ MATERIALLAR-Maşk topy, gipoallergen, Phlalate-erkin derejeli silikondan ýasalýar.
  • YNANMAK -Täze aý barada aýdylanda bolsa, gündelik iş bilen meşgullanýan wagtyňyz topy çanak muskullary üçin maşklar we berkitmek üçin ulanmak has möhümdir.
  • AASsat ULANYLMAK WE AASsat ideg-Toplary ulanmazdan ozal we soň, arassa mata ýa-da polotensa bilen ýyly suw bilen arassalaň.Gün şöhlesinden gaça duruň.
  • Kepillik-Her bir müşderi bir ýyl kepillikden peýdalanýar.Kemçilikli bolup biljek islendik önüm üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we mümkin boldugyça gysga wagtda umumy çözgüt hödürläris.
  • 10 ýygylyk

   kegal topunyň 9 rejimi bar. size has berk berkitme effektini berip biler.15-30 minut, 2 hepdeden soň tapawudyny duýarsyňyz. Çaga doglandan soň çanaklyk muskullaryny bejermek üçin gowy saýlawdyr.

  • Bedeniň ygtybarly materialy

   Lukmançylyk silikonyndan we ABS Plastikadan ýasalan Kegal topy, IPX7 suw geçirmeýän. Ulanmak we arassalamak. Gaoga, söwda, öý işi, ylgaw wagtynda ulanyp bilersiňiz. Doktor ulanmagy maslahat berýär

  • Ajaýyp sowgat

   Gizlinlik aladalaryňyz üçin paýhasly gaplamak. Aýalyňyz, söýgüliňiz we iň gowy dostuňyz üçin ileri tutulýan sowgat.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Zenanlar üçin uzakdan dolandyrylýan G nokat wibrator ýumurtgasynyň iberilmegi

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  uzakdaky jyns oýunjaklary (1)
  uzakdaky jyns oýunjaklary (2)
  uzakdaky jyns oýunjaklary (3)
  uzakdaky jyns oýunjaklary (4)
  uzakdaky jyns oýunjaklary (5)
  uzakdaky jyns oýunjaklary (10)

 • Öňki:
 • Indiki: