El bilen suw geçirmeýän elektrik massajçy çeňňegi

El bilen suw geçirmeýän elektrik massajçy çeňňegi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-WM303
 • Önümiň ady:Arka boýnuň egin aýaklaryny massaage etmek üçin elde suw geçirmeýän elektrik massajçy çeňňegi
 • Görnüşi:Çeňňek massaagerçysy
 • Material:ABS + silikon
 • Suw geçirmeýän:IPX7 100% suw geçirmeýän
 • Reňk:Gülgüne / Gara / Gyrmyzy
 • Ölçegi:192 * 40mm
 • Agramy:160g
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Simsiz çeňňek massaagerçysy, arka boýun egin aýaklaryny massaage etmek üçin elde göterilýän suw geçirmeýän elektrik massaagery, stresden dynmak üçin 25 yrgyldy nagşy

  Görnüşi:

  Aýallar G-Spot titremäni höweslendirýär

  Ölçegleri:

  kellesiniň diametri 40mm, umumy uzynlygy 192mm

  Quygylyk:

  25 ýygylyk tertibi

  Material:

  Silikon

  Kuwwaty:

  Gurlan zarýad berilýän batareýa

  Reňk:

  Gyzyl / Gyrmyzy / Gara

  Amal:

  Orta düwme, kommutator düwmesi.

  Lightagtylandyrmak üçin düwmäni 3 sekunt basyp saklaň.

  Wibrasiýany açmak üçin düwmäni we ýygylygy üýtgetmek üçin ýokary we aşak düwmesini basyň

  Garnituralar: USB kabeli, Iňlis gollanmasy, ammar sumkasy

  1. Premium Silikon - qualityokary hilli silikon we ABS materialy bilen örtülen g spot titremesi

  2.100% Suw geçirmeýän we ulanmak aňsat

  3. 25 Wibrasiýa nagyşlary - 20 dürli pulsasiýa nagşy we 5 güýçli tizlik, köp saýlamaga we duýmaga mümkinçilik berýär.

  4. Çalt ýyldyz we uzak dowamly

  5. Pes ses we satuw kepilligi

  şahsy wagtyňyzy saklaň, gizlinligiňizi gizlin saklaň.Şahsy durmuşyňyz barada alada edýäris, taýajyk massaagerçysy belliksiz gaplama bilen gelýär.Massaagerçyda haýsydyr bir mesele ýa-da sorag bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.

  Aýratynlyklary

  1. simsiz taýajyk massaagerçysy, öýjüklere gan aýlanyşyny ýokarlandyrýan, myşsalaryň dartylmagyny ýa-da agyrysyny aýyrmaga kömek edýän 25 sany gaty güýçli titremäni üpjün edýär, şeýle hem sport şikeslerini ep-esli derejede ýeňilleşdirip we arkaňyzda, aýaklaryňyzda, egniňizde we boýnuňyzda rahatlyk döredip biler. ýadaw duýuň, öýde ýa-da ofisde dynç almak üçin ideal.

  2.Bu jadyly taýajyk massaagerçysy ýokary hilli lukmançylyk silikony we yssyz ABS-ni kabul edýär, tikin ýok, üstesine-de, massaager taýagy deri allergiýasynyň öňüni almak üçin peýdaly, deride 100% ygtybarly.

  3.Terapewtiki taýajyk massaagerçysy ýolda köp kömek edýän we USB kabeli bilen zarýad berilýän simsizdir, şonuň üçin batareýalara pul ýitirilmez.

  4. 100% suw geçirmeýän dizaýn, elektrik massaagerçysyny hammamda ýa-da duşda ulanmaga mümkinçilik berýär, ýöne zarýad ýagdaýynda ulanylmaýar. Bu şahsy massaager taýagy ýeňil kiçi göwrümli we aşa güýçli hereketlendiriji bilen bezelendir.

  5. Elektrik el massaagerçysy, her zarýad 2 sagat geçýär we 1,5 - 2 sagat üznüksiz ulanylýar.Bedeniňizi doly massaage etmek üçin ajaýyp, islendik ýerde massaage etmek üçin işleýär, egniňiz, arkaňyz, boýnuňyz, biliňiz, topuklaryňyz ýa-da başgalar (bilşiňiz ýaly)

  NÄHILI ULANMAK

  1. Önümleri açmak / öçürmek üçin güýç düwmesini 3 sekunt basyp saklaň.Soňra düwmäniň çyrasy iki gezek ýanar, wibrator gitmäge taýyn bolar.

  2. Eger ulanmasaňyz, batareýanyň ömrüni tygşytlamak üçin 3 minutdan soň awtomatiki ýapylýar.

  3. Wibratory işjeňleşdirmek üçin "+" düwmesine basyň.Birinji nagyş gowşak, orta we ýokary derejelere eýe, beýleki 22 reesim üýtgeşik, titremäniň her re modeiminiň özüne mahsus yşyk çyrasy bar.

  4. Soňky tertibi yzyna öwürmek üçin taýagyň "-" düwmesini basyň.Öçürmek üçin massaageyň güýç düwmesini uzak wagtlap basyň

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  El bilen suw geçirmeýän elektrik massaager çeňňeginiň iberilmegi

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Simsiz sim massaagerçysy (1)
  Simsiz sim massaagerçysy (4)
  Simsiz sim massaagerçysy (6)
  Simsiz sim massaagerçysy (7)
  Simsiz sim massaagerçysy (8)
  Simsiz sim massaagerçysy (10)

 • Öňki:
 • Indiki: