Güýçli jadyly taýak AV çybyk massaagerçysy

Güýçli jadyly taýak AV çybyk massaagerçysy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-WM304
 • Önümiň ady:Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager
 • Görnüşi:Çeňňek massaagerçysy
 • Material:ABS + silikon
 • Suw geçirmeýän:IPX7 100% suw geçirmeýän
 • Reňk:Ak we gülgüne / et / gül gyzyl / gyrmyzy
 • Ölçegi:190 * 43mm
 • Agramy:146g
 • Önümiň jikme-jigi

  Çeňňek massaagerçysy

  Önümiň beýany

  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager Stick AV Wibrasiýa G Spot Wibratorlary Ulular önümleri

  Material

  ABS

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän

  Funksiýa

  Lady Pussy Magic G Spot Wand Massager Wibrator

  Ygtybarly

  Zäherli däl

  Aýratynlyk

  Hakyky degişme duýgusy

  Reňk

  Ak gülgüne, gül gyzyl, gyrmyzy, gara

  Marka

  Gizlin.Kabul et: OEM, ODM

  Agram

  146G

  Wibrasiýa

  Hawa

  Şahadatnama

  CE ROHS

  • 1. softumşak ýokary hilli silikon materialdan ýasalan, ýumşak we arassa, 100% ekologiýa taýdan arassa we beden üçin howpsuz silikon. Siziň üçin gowy saýlaw.
  • 2. Suw geçirmeýän we asuda: 100% suw geçirmeýän, dymmak üçin titrän ses 49db-den pes bolşy ýaly suw bilen ýuwup bolýar.
  • 3.Güýçli sessiz hereketlendirijiler, G-spot we klitoris massaagey goşa gyjyndyrma ajaýyp tolgunma we ajaýyp hezil.
  • 4. -okary güýçli hereketlendiriji, güýçli. Stressden dynmak, ýadaw we agyrýan myşsalary köşeşdirmek üçin gaty ýumşak.
  • 5.Bu tükeniksiz islegiňizi uzak wagtlap ýerine ýetirip bilýär. Thehli boşlugy süpüriň! Lighteňil we göçme, ulanmak aňsat.

  Aýratynlyklary

  Kuwwatly sessiz hereketlendirijiler, G-spot we klitoris goşa gyjyndyrma ajaýyp tolgunma we ajaýyp hezil.
  Jyns oýunjaklary jübütlere zatlary ýakymly yslamaga we ýatylýan otagda dürli gyzykly tejribeleri başdan geçirmäge, ajaýyp orgazmlaryňyzy jyns taýdan sagdynlaşdyrmaga kömek edýär.
  Durmuşa suwa çydamly we sessiz yrgyldy, dürli yrgyldy ýygylygy, jynsy tejribäni has tolgundyrýar; tükeniksiz islegiňizi uzak wagtlap ýerine ýetirmek bilen ýerine ýetirmek.
  Kiçijik, aýratyn we asuda, bu şahsy wibradorlar öýde ýa-da syýahat edeniňizde ýa-da başga bir ýerde gowy wibradors gerek.
  Işde uzak, agyr günüňizden soň dynç almak isleseňiz, ähli dogry ýerlere hakykatdanam ýetýän titremäni isleýärsiňiz. Şonuň üçin bu ýere gelýäris!

  Nähili ulanmak :

  1. Ony çalgy ýagy bilen bilelikde ulanyň

  2. Ulanylandan soň arassa saklaň we ýuwuň

  3. Ony ýakmak üçin gaty gyzgyn suw ulanmaň, material zaýalanar

  4. Deriniň gyjyndyrylmagy ýa-da zeperlenmegi bolsa ulanmaň

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Güýçli jadyly taýajyk AV çybyk massaagerçysynyň iberilmegi

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager (4)
  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager (3)
  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager (1)
  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager (5)
  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager (6)
  Güýçli wibratorlar Arduino Magic Wand Massager (8)

 • Öňki:
 • Indiki: