T NEWZE Ulular Flirt Elektrik Masturbasiýa Enjamy Wibratorlary

T NEWZE Ulular Flirt Elektrik Masturbasiýa Enjamy Wibratorlary


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-BV215
 • Önümiň ady:Täze ulular oýnawaçlary titreýän taýajyk flirt elektrik masturbasiýa enjamy wibratorlary
 • Görnüşi:Ok titremesi
 • Material:Silikon + ABS
 • Reňk:Gülgüne, Gyrmyzy.ýöriteleşdirilen reňk
 • Ölçegi:13.3cmX2.55cm
 • Dizaýn:Bir düwme gözegçilik ediji
 • Işleýiş:Öçürmek / açmak üçin 3sek saklaň
 • Önümiň jikme-jigi

  Jynsy içki eşikli owadan aýal, düşekde ýatyp, kamera seredýär

  Önümiň beýany

  Täze ulular oýnawaçlary titreýän taýajyk flirt elektrik masturbasiýa enjamy wibratorlary

  Material Täze ulular oýnawaçlary titreýän taýajyk flirt elektrik masturbasiýa enjamy wibratorlary
  Haryt ady Zarýad berilýän massaagerçy
  Reňk Gülgüne, Gyrmyzy
  Aýratynlyk Inten titremesiniň 10 funksiýasy
  Dizaýn Bir düwme gözegçilik ediji
  Işlemek 3 sekunt saklaň.öçürmek / açmak
  Funksiýa Funksiýa suw geçirmeýän we sessiz dizaýn
  Garnituralar USB zarýad berilýär. (USB kabelini goşmak bilen)
  Jemi uzynlyk 5.23 "/ 13.3 sm
  Ini 1.003 "/2.55 sm
  Diametri (Maks) 1.02 "/2.6 sm

  BIZIIS MISSION

  Döwrebap aýal üçin durmuş gaty kyn bolup biler.Hünär.Gatnaşyklar.Çagalar.Borçlar we jogapkärçilikler.Biz sizi duýýarys we kömek etmek üçin geldik.Durmuşyňyzdaky beýleki zatlar çylşyrymlaşanda, orgazmlar olardan biri bolmaly däldir.
  Käte olaryň amala aşmagy üçin azajyk kömek gerek.

  Iň ýakyn pursatlaryňyzda özüňizi ynamly we rahat duýmak üçin bar.Orgazmlaryňyza gözegçilik edip bilersiňiz.

  Bütin dünýäde häzirki zaman aýal üçin jyns saglygyny we orgazmlary täzeden öwrenýäris.Sebäbi, orgazm bolmak diňe bir sagdyn bolman, ýüzüňize ýylgyryş we öwüşgin çaýýar.

  Jynsy azatlyk, eksperimental we aňy kanagatlandyrýan tarapdary.Jynsy oýanmagy höweslendirýäris, sebäbi bazardaky ynamdar edara.Islän zadyňyzy bermek üçin araçäkleri we düwmeleri basýarys.Iň soňky jyns oýunjak täzelikleri bilen üpjün etmegi dowam etdireris.

  Hil boýunça eglişik etmeýäris!

  Bütin dünýäde hil lezzetiniň pionerleri.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Täze ulularyň flirtli elektrik masturbasiýa enjamynyň wibratorlaryny ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibratorlar (7)
  Wibratorlar (1)
  Wibratorlar (2)
  Wibratorlar (4)
  Wibratorlar (5)
  Wibratorlar (3)

 • Öňki:
 • Indiki: