Silikon klit gysgyç Emzikler aýal masturbasiýa üçin uly ýaşly jyns oýunjaklaryny gysýar

Silikon klit gysgyç Emzikler aýal masturbasiýa üçin uly ýaşly jyns oýunjaklaryny gysýar


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-BV216
 • Önümiň ady:Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary
 • Görnüşi:Ok titremesi
 • Material:Silikon + ABS
 • Reňk:Greenaşyl, gyrmyzy, gülgüne reňk
 • Ölçegi:105 * 30mm
 • Agramy:39g
 • Funksiýa:10 görnüşli yrgyldy tertibi
 • Önümiň jikme-jigi

  Jynsy aýal duşuň aşagy, gara fon

  Önümiň beýany

  Silikon klit gysgyç Emzikler aýal masturbasiýa üçin uly ýaşly jyns oýunjaklaryny gysýar

  Haryt ady

  Silikon klit gysgyç Emzikler aýal masturbasiýa üçin uly ýaşly jyns oýunjaklaryny gysýar

  Model belgisi

  SM-BV216

  Reňk

  Greenaşyl, gyrmyzy, gülgüne ýa-da ýöriteleşdirilen reňk

  Material

  Beden üçin howpsuz silikon (zarýad berilýän ok)

  Motor aýratynlyklary

  DC3.7V 11000 aýlaw ± 10%

  Faceerüsti bejermek

  Kauçuk ýagly örtük

  Ölçegi

  105 * 30mm

  Agram

  39g

  Funksiýa

  10 görnüşli yrgyldy tertibi

  Batareýa

  Li-on batareýa 180mah

  Zarýad bermegiň wagty

  1.5 sagat

  Wagt ulanyň

  40 ~ 90 sagat

  Maks Noice

  40 db

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän

  Önüm önümleri

  Bitarap gaplama, OEM gaplamasy

  Eltip bermegiň wagty

  Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni

  Aýratynlyklar

  - Arassalamak aňsat, zäherli däl we ulanmak aňsat;- Iň soňky lezzetiňiz üçin täze erotik duýgy berýär.- Bu önüm endokrini sazlamak we şeýlelik bilen jynsy durmuşyň hilini ýokarlandyrmak üçin massa and we yrgyldy ýaly dürli funksiýalar arkaly jyns taýdan duýgur ýerleri massaages edýär.- 100% suw geçirmeýän, suwda ýuwulýan, wannada ýa-da howuzda has gyzykly bolarsyňyz.- Ulanyjylar isleýän ýygylygyny sazlap bilerler, 10 sany dürli rejimi başdan geçirip bilerler, bu jynsdan başlap, orgazma çenli ähli jyns prosesine ýokary derejede öýkünip, size laýyk gelýän tertibi tapyp biler.- Bu önüm bedeniň doly massaagey, emzigiň gyjyndyrylmagy, jyns agzalarynyň gyjyndyrylmagy, her duýgur nokady takyk kesgitlemek üçin ulanylýar we üýtgeýän lezzet şol nokatdan tutuş bedene ýaýraýar;- Amatly dizaýn.Ony ulananyňyzda gözüňize ýakymly bolup biler, söýgüliňize we dostlaryňyza iň gowy sowgat bolup biler.

  Bukja

  1 * Wibrator;

  1 * zarýad kabeli;

  1 * Ulanyjy gollanmasy;

  1 * Gaplamak gutusy.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Silikon klit gysgyçlaryny ibermek Emzik, aýallar masturbasiýa üçin uly ýaşly jyns oýunjaklaryny gysýar

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary (1)
  Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary (2)
  Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary (3)
  Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary (4)
  Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary (5)
  Silikon klit gysgyç Emzik gysgyçlary (8)

 • Öňki:
 • Indiki: