Täze dizaýn telefon APP aýallar üçin dolandyrylýan akylly wibrator

Täze dizaýn telefon APP aýallar üçin dolandyrylýan akylly wibrator


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV724
 • Önümiň ady:Täze dizaýn telefon APP aýallar üçin dolandyrylýan akylly wibrator
 • Görnüşi:aýal üçin titrän
 • Material:Suwuk beden howpsuz SIlicone, zäherli ABS
 • Ölçegi:190 * 32.5 * 50mmmm
 • Agramy:73g
 • Funksiýa:9 yrgyldy tertibi
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX6
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Täze dizaýn telefon APP aýallar üçin dolandyrylýan akylly wibrator

  Haryt ady Täze dizaýn telefon APP aýallar üçin dolandyrylýan akylly wibrator
  Gelip çykan ýeri Hytaý
  Ningbo
  Model belgisi RV724
  Görnüşi aýal üçin titrän
  Marka ady Gizlin
  Material Suwuk beden howpsuz SIlicone, zäherli ABS
  Haryt ady jyns önümlerinde titrän aýallar
  Reňk gyrmyzy, gülgüne, açyk gyrmyzy, et
  Ölçegi 190 * 32.5 * 50mm
  Agram 73g
  ulanylyş wagty 50-60min
  Zarýad beriş wagty 60-90min
  Esasy sözler aýallar üçin titremeler
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän IPX6
  Funksiýa 9 yrgyldy tertibi
  Şahadatnama CE ROHS

  Aýratynlyklar

  Täzelik we gyzyklylygyň ýolbaşçylygynda täze önümimiz el bilen we programma bilen dolandyrylýan reesimler bilen bezelendir.Dört el usuly we saýlamak üçin on iki sany APP dolandyryş opsiýasy bilen, indi dostlaryňyz bilen gyzyklanmagyň has köp usuly bolup biler!Xörite ýasalan IPX7 suw geçirmeýän material, hemişe sagdyn bolmak üçin önümi arassalamaga öwüsýär.Pes ses dizaýnymyz has ýuwaş işlemäge mümkinçilik berýär, zarýad berilýän batareýa bolsa aladasyz dowamly ulanylmagyny üpjün edýär.

  Döwrebap tehnologiýanyň we ýokary dizaýnyň ajaýyp kombinasiýasy bu önümi häzirki döwürde we döwrümizde hökmany zat edýär.Dostlaryňyzy şu wagta çenli iň gowy oýun tejribesini başdan geçirmäge çagyryp bilersiňiz;simsiz mümkinçilikleri sebäpli nirede ýa-da haçan ulanyp boljakdygyna hiç hili çäklendirmeler ýok!Eger bu ýeterlik däl bolsa, ýolda köp gülki bilen synanyşyksyz, ýöne gaty hezil oýun gijelerine ösen datçiklerine bil baglaň.

  Professional oýunçylardan başlap, ýokary hilli güýmenje gözleýän maşgalalara;iň soňky çykaryşymyz hemmeler üçin bir zat hödürleýär!Premium öndürijiligi hödürleýän önümleri pes ses derejesi ýaly iň häzirki zaman aýratynlyklary bilen utgaşdyryp, ulanyş aňsatlygy we uzak möhletli sapaklarda amatlylygy boýunça bäsdeş önümlerinden öňe geçýän önümleri dizaýn etmek bilen buýsanýarys.Özüňiz bilen bäsleşýärsiňizmi ýa-da has ýokary bal gazanmak üçin garşydaşlaryňyza garşy çykýarsyňyzmy - bu enjam zerurlyklaryňyzy ilkinji nobatda ýatda saklamak bilen guruldy - ulanyjylara ýitirmek islemeýän pursatlaryny berýär!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Aýal-gyzlar üçin täze dizaýn telefon APP dolandyrylýan akylly wibrator ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  APP wibrator (1)
  APP wibrator (2)
  APP wibrator (3)
  APP wibrator (4)
  APP wibrator (5)
  APP wibrator (7)

 • Öňki:
 • Indiki: