Täze Dizaýn Uzakdan Barmak Wiggling Geýip bolýan Uzakdan bökmek ýumurtga titremesi

Täze Dizaýn Uzakdan Barmak Wiggling Geýip bolýan Uzakdan bökmek ýumurtga titremesi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV725
 • Önümiň ady:Täze dizaýn uzakdaky G-spot geýip bolýan uzakdan bökmek Aýallar üçin ýumurtga wibratory
 • Görnüşi:Uzakdaky söýgi ýumurtgasy
 • Material:silikon, suwuk silikon, ABS
 • Ölçegi:117 * 32mm
 • Agramy:111g
 • Funksiýa:10 yrgyldy tertibi
 • Batareýa:500mAh zarýad berilýän Li-ion batareýasy
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Täze dizaýn uzakdaky G-spot geýip bolýan uzakdan bökmek Aýallar üçin ýumurtga wibratory

  Haryt ady Täze dizaýn uzakdaky G-spot geýip bolýan uzakdan bökmek Aýallar üçin ýumurtga wibratory
  Marka Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
  Model SM-RV725
  Reňk Mawy, gyzyl ýa-da ýöriteleşdirilen reňk
  Material silikon, suwuk silikon, ABS.
  Faceüzü Kauçuk ýag örtügi
  Ölçegi 117 * 32mm
  Agram 111g
  Funksiýa 10 görnüşli yrgyldy tertibi
  Batareýa 500mAh zarýad berilýän Li-ion batareýasy
  Zarýad bermegiň wagty 1 ~ 2 sagat
  Wagt ulanyň 1 ~ 2 sagat
  Warterproof 100% IPX7 suw geçirmeýän
  Iň ýokary ses 50 dB-den az
  Şahadatnama CE ROHS
  OEM we ODM hyzmaty Üpjün edildi

  Aýratynlyklar

  F Barmak bilen göçürilen geýilýän Vibe meňzeýär - Wiggling re modeimi "gel-gel" barmak hereketini meňzeýär, g ýeriňiz klitorisiň süýji nokatlaryna güýçli täze ajaýyp duýgular bilen ýetmegi gowy görer!

  Day Bütin gün jyns wibratoryny geýiň - Bu seksi oýnawaçlar egrilen şah we esas labiýaňyza, waginanyňyza laýyk gelýär we klitorisiňizi gujaklaýar.Quietuwaşja sarsmak we titremek bilen lezzetiňizi güýçlendiriň we dyzyňyzy sarsdyrýan G nokady höweslendirýär.Bir gije ýatlamaga taýynmy?

  Public Jemgyýetçilikde we paýhasly gyzykly - Uzakdan çeýe geýip bolýan wibe size oýnamaga we şäherden daşarda erkin we pyşyrdap duran titremelerden lezzet almaga mümkinçilik berer, gödek kiçijik syryňyz nirede bolsa asuda bolmagyny üpjün etsin! isleýärin.Başga bir tarapdan, ýoldaşyňyzy begendirip biljek Aşyklar gününiň ajaýyp sowgady.

  Sh Duşda lezzet alyň - Aýallar üçin bu jyns gyjyndyryjy silikon bilen ýasalýar we arassalanmagy aňsatlaşdyrýan iň soňky ýüpek duýgyny alýar.Wannada söýgüliňiz bilen oýnanyňyzda çygly hezil etmekden 100% suw geçirmeýän!

  ♥ Magnit zarýad bermek - productshli önümlerimiz gizlinligiňizi goramak üçin gizlin bukjada gelýär.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Täze dizaýn uzakdan barmak barmaklary Wiggling geýip bolýan uzakdan bökmek ýumurtga titremesi

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Uzakdaky wibrator (2)
  Uzakdaky wibrator (3)
  Uzakdaky wibrator (4)
  Uzakdaky wibrator (5)
  Uzakdaky wibrator (6)
  Uzakdaky wibrator (8)

 • Öňki:
 • Indiki: