Gaýtadan zarýad berilýän güýçli köp tizlikli klitoris stimulýator jyns taýagy

Gaýtadan zarýad berilýän güýçli köp tizlikli klitoris stimulýator jyns taýagy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-WM305
 • Önümiň ady:güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy
 • Görnüşi:Çeňňek massaagerçysy
 • Material:ABS + silikon
 • Suw geçirmeýän:IPX7 100% suw geçirmeýän
 • Reňk:Gara
 • Ölçegi:310 * 54mm
 • Agramy:310g
 • Önümiň jikme-jigi

  Gyzyl bägülli düşekdäki ak otagda Aziýa modeli

  Önümiň beýany

  Güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy

  Haryt ady Gaýtadan zarýad berilýän çybyk massajeri wibrator
  Mobel belgisi SM-WM305
  material Silikon + ABS
  ululygy 310 * 54mm (iň uly diametri)
  agramy 310g
  suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýär
  önüm gaplamasy Bitarap gaplama, OEM gaplamasy
  Eltip bermegiň wagty Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni
  açar sözler taýajyk massaagerçysy

  Bu seksi gara taýajyk simsiz we 10 güýçli tizlik we funksiýa bilen zarýad berilýär, bu sizi stiliň gyrasyndan geçirer.

  Geçmek düwmesini ulanmak aňsat, şeýle bir içgin, krem ​​silikon kellesiniň ýakymly çeýeligine we kuwwatly motoryň güýçli lezzetine jemläp bilersiňiz.

  Wannany ýa-da suwa düşmek üçin çeňňek getiriň, sebäbi ol doly suwa çümýär.

  Güýçli zarýad berilýän taýajyk titremesi

  Güýçli klitoral gyjyndyrma

  Çeýe kelläňiz bedeniňiz bilen hereket edýär

  Krem kremli silikondan ýasalan

  Çydamly ABS Plastikadan tutawaç

  10 aýry titremäniň funksiýasy

  Kuwwat düwmesini ulanmak we üýtgetmek funksiýasy

  Boýy 310mm, ini 54mm

  Doly zarýad berilýän, USB kabeli bar

  Doly suw geçirmeýän we suwa çümýär

  Aýratynlyklary

  Iň halanýan taýajygym.Super gümürtik we samsyk.

  Hakykatdanam güýçli jadyly taýagyň bolmagynyň bir erbet tarapy ses.Şonuň üçin bu taýagy pes ses diýip hasaplamazdym, taýagyň kellesini ýüz beýikligine goýsaňyz, titremäniň intensiwligini kelläniň aşagyndadygyny görüp bilersiňiz.Şonuň üçin ýoldaşlaryňyz we ş.m. sebäpli paýhasly bir zat gerek bolsa, bu siziň üçin taýak bolup bilmez.

  Hyzmatdaşyňyz bilen ulanýan bolsaňyz ýa-da ýeke ýaşaýan bolsaňyz, hökman alardym.

  Beýleki bir erbet tarapy hem kiçijik. Bu oýunjagy bir polotensada durnuklaşdyrmaly ýa-da giren guty gabygynda has gowusy, soňra bolsa magnit güýçlendirijini birikdirmeli.

  Çeňňegi süýşürseňiz, zarýad beriji aňsatlyk bilen çykyp biler, şonuň üçin ony hereketiň köp bolan ýerinden uzaklaşdyryň.Mundan başga-da hemme zat goşmaça.

  Bu taýajyk gara silikon kellesi bilen gara metal çal.

  Zarýad bermek üçin köp wagt gerek däl.Iň köp zarýad berilýän oýunjaklarda bolşy ýaly, zarýad berlende yşyk ýanýar we durandan soň gitmek gowy.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Gaýtadan zarýad berilýän güýçli köp tizlikli klitoris stimulýator jyns taýajygyny ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy (7)
  güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy (6)
  güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy (8)
  güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy (9)
  güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy (10)
  güýçli köp tizlikli wibrator klitoris stimulýator jyns taýajyk massaagerçysy (12)

 • Öňki:
 • Indiki: