Uzakdan dolandyryş Suw geçirmeýän zarýad berilýän geýip bolýan G Spot Clit stimulýasiýa kebelek wibratorlary

Uzakdan dolandyryş Suw geçirmeýän zarýad berilýän geýip bolýan G Spot Clit stimulýasiýa kebelek wibratorlary


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV707
 • Önümiň ady:Aýal götermek üçin göterilýän simsiz uzakdaky jyns Anal Wibrator Dildo Jyns oýunjaklary
 • Görnüşi:Jyns önümleri
 • Material:Slikon, ABS, 1 motor
 • Ölçegi:Esasy göwrümi: 136 * 92 * 40 mm / uzakdan dolandyrmak: 65 * 38mm
 • Agramy:ýumurtga: 95g / uzakdan dolandyrmak: 50g
 • Funksiýa:9 yrgyldy reesimi / uzakdan dolandyrmak
 • Batareýa:Li-ion zarýad berilýän batareýa
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Aýal götermek üçin göterilýän simsiz uzakdaky jyns Anal Wibrator Dildo Jyns oýunjaklary

  Haryt ady

  Uzakdaky jyns titremesi

  Model belgisi

  SM-RV707

  Reňk

  Gara, gyrmyzy.ýöriteleşdirilen reňk

  Material

  Slikon, ABS, 1 motor

  Motor aýratynlyklary

  DC3.7V 9200 aýlaw ± 10%

  Silikon / TPE gatylygy

  30 ° dereje (A kenary)

  Faceerüsti bejermek

  Kauçuk ýagly örtük

  Ölçegi

  Esasy göwrümi: 136 * 92 * 40 mm / uzakdan dolandyrmak: 65 * 38mm

  Agram

  Gumurtga: 95g / uzakdan dolandyrmak: 50g

  Funksiýa

  9 yrgyldy reesimi / uzakdan dolandyrmak

  Batareýa

  Li-ion zarýad berilýän batareýa

  Zarýad bermegiň wagty

  2 sagat

  Wagt ulanyň

  1 ~ 2 sagat

  Maks Noice

  40 db

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän IPX6

  Önüm paketie

  Bitarap gaplama, OEM gaplamasy

  Eltip bermegiň wagty

  Tölegden soň 7 ~ 15 iş güni

  Açar sözler

  Ok titremesi, uzakdan titrän, simsiz titrän

  BIZIIS MISSION

  Wibrator dizaýnynyň 1-sinde Dildo & Kebelek 2】 : Bu klitoral wibrator, “Kebelek” jyns oýunjaklarynyň klitoral gyjyndyrmasyny titrän dildo bilen akylly birleşdirýär, ony dogry ýere goýuň we egrileriňize laýyk bolsun, Hakyky dildo gyşarýar we aşaky G-U tegmillerini takyklaşdyrýar. klitoris, içerki we daşarky gyjyndyrma bilen, içiňizden güýçli höweslendiriş duýgusyny getirýär.

  Köp kombinirlenen wibrasiýa we ýokarlanan dokma dizaýny】 Wear Geýip bolýan klitoral stimulýatoryň kellesine we aşagyna gurlan on dürli ýygylyk titremesi bar;aýal jyns oýunjaklary size dürli jynsy höweslendiriş güýjüni hödürlär.Dildonyň üstünde galdyrylan dokma size höweslendiriş gatlaklary bilen üpjün eder we sürtülmäňizi artdyrar, şonuň üçin ulanylanda süýşmekden gorkmaň.

  Iki super güýçli hereketlendirijiler we takyk höweslendiriş】 : Bu “G-spot” klitoral titremesi iki sany güýçli hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, bir wagtyň özünde 10 sany wibrasiýa rejesi we kebelek açyp bolýar, onuň tekiz tertipli görnüşi şahsy bölekleriňize laýyk gelýär we klitorisiňizi we G, U-ny takyk höweslendirýär. ýer.【USB gaýtadan zarýad berilýän we 33ft uzakdan dolandyrmak magnetic magn Magnit USB zarýadyny ulanyň, çalt we amatly, takmynan 1,5 sagat zarýad wagty we uly ýaşly oýnawaç ýene 90 minutlap üznüksiz ulanyp biler.Sanaňyzdan ozal kiçijik geýip bolýan balak wibratoryny geýiň we ýoldaşyňyza simsiz uzakdan dolandyryş beriň, mylaýymdan ýabany geçişi başdan geçiriň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Aýal götermek üçin göterilýän simsiz uzakdaky jyns Anal Wibrator Dildo Jyns oýunjaklaryny ibermek

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Jyns agzalarynyň anal titremesi (1)
  Zenan Anal Wibrator (3)
  Zenan Anal Wibrator (8)
  Zenan Anal Wibrator (5)
  Zenan Anal Wibrator (6)
  Zenan Anal Wibrator (2)

 • Öňki:
 • Indiki: