Uzakdan dolandyrmak Simsiz G Spot Clitoris Loveumurtga wibratoryny söýýär

Uzakdan dolandyrmak Simsiz G Spot Clitoris Loveumurtga wibratoryny söýýär


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-LE506
 • Önümiň ady:Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitoris G nokady
 • Görnüşi:Aýal üçin jyns oýunjaklary
 • Reňk:gülgüne, gyrmyzy
 • Material:silika gel + ABS
 • Funksiýa:Aýallar koro masturbasiýa we flirt
 • Ölçegi:8.5 * 4 sm
 • MOQ:10 bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Gumurtga titremesini söýüň

  Önümiň beýany

  Uzakdan dolandyrmak Simsiz G Spot Clitoris Loveumurtga wibratoryny söýýär

  Haryt ady

  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitoris G nokady

  Materal

  ABS

  Ölçegi

  7.5 * 3 ýumurtga, 9 * 4 uzakdan dolandyrmak

  Batareýanyň görnüşi

  3 sany AAA batareýasy

  Arassa agram

  80g

  Reňk

  Gülgüne, Gyrmyzy

  G Köpçülik üçin amatly

  Gyz oglan aýal erkek erkek geý erkek

  Görnüşi

  Wibrasiýa söýgi ýumurtgasy

  Funksiýalar

  aýal masturbasiýa massa andy we erkekler we aýallar üçin flirt

  Amatly bölekler

  Wagina, pişik, klitoris, bok, anal we beýleki bölekler

  Suw geçirmeýän

  Hawa

  Ekologiýa taýdan arassa

  Hawa

  Zäherli däl material

  Hawa

  Şahadatnama

  CE, ROHS

  1. Dolandyryşy taşlaň we ýoldaşyňyza bu ajaýyp söýgi ýumurtgasyny simli pult bilen ulanyp, iň ýokary derejä ýetmäge mümkinçilik beriň. Içiňizden 10 sany funksiýanyň täsirini duýmak üçin klitorisiňizi içeri siňdirip başlaň.

  2. Gözegçi titreýän söýgi ýumurtgasyny dolandyryş düwmesi bilen 10 metrde ýa-da özi dolandyryp bilýär. Başdan geçirýän jübütler öý işleri, tans, erotik film tomaşa etmek we duýgur massa ofyň bir bölegi hökmünde eşikleriň aşagynda uzakdan dolandyrylýan oklary ulanmagy gowy görýärler. .

  3.100% suw geçirmeýän we beden üçin howpsuz material, olary duşda ulanmaga mümkinçilik berýär, mahmal ýüpek ýüzi adam derisine meňzeýär. Ys ýok.

  4. useumurtgany ulanmazdan ozal suw esasly çalgy ýagynda doly örtüp, iň oňat duýgulary dörediň.

  Aýratynlyk

  Iki dolandyryş simsiz uzakdan dolandyryş ýokary güýçli suw geçirmeýän floresan aýal titreýän okda aşa güýçli hereketlendiriji we ýokary çydamlylyk bar.Lukmançylyk ABS rezin materialyndan ýasalýar, şonuň üçin howpsuz, daşky gurşawa zyýanly, ysy ýok, zäherli däl we adam bedenine zyýanly täsir edýär.Şeýle hem ABS materialy gowy täsir we aşgazana garşylyk görkezýär.Goşa dolandyryş re modeiminde döredilen, size dürli duýgy we tolgunma berip biler.Mundan başga-da, basseýn, hammam we ş.m. ýaly dürli ýagdaýlar üçin suw geçirmeýär, ergonomika we adam mehanikasyna esaslanyp döredilen, ulanmak amatly!Al!

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Uzakdan dolandyryş simsiz G Spot Clitoris-iň iberilmegi Loveumurtga wibratoryny

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitorisi G Spot (2)
  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitorisi G Spot (3)
  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitorisi G Spot (4)
  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitoris G Spot (5)
  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitoris G Spot (6)
  Uzakdan dolandyrmak Simsiz söýgi ýumurtga wibratory jyns oýunjak klitoris G Spot (9)

 • Öňki:
 • Indiki: