Aýallar simsiz uzakdan 10 tizlikli USB zarýad berilýän ýumurtga titremesi

Aýallar simsiz uzakdan 10 tizlikli USB zarýad berilýän ýumurtga titremesi


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-LE505
 • Önümiň ady:Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär
 • Görnüşi:Aýal üçin jyns oýunjaklary
 • Reňk:gök, gyrmyzy
 • Material:silika gel + ABS
 • Funksiýa:Aýallar koro masturbasiýa we flirt
 • Ölçegi:9,7 * 3,8 sm
 • Agramy:207g
 • Önümiň jikme-jigi

  USB zarýad berilýän ýumurtga wibratory

  Önümiň beýany

  Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär

  Haryt ady

  Aýallar simsiz uzakdan 10 tizlikli USB zarýad berilýän ýumurtga titremesi

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý Ningbo

  Model belgisi

  SM-LE505

  Görnüşi

  Wibrator ýumurtgasy

  Material

  ABS + silikon

  Batareýa

  3.7 v / 150 mA

  watter

  0.56 / sag

  Suw geçirmeýän

  Gündelik suw geçirmeýän

  Şowhun

  <40 db

  Ölçegi

  99,8 * 37,6 mm

  Agram

  0.21g

  Bukja

  Reňk gutusy

  Funksiýa

  aýallar masturbasiýa;jübütler flirt edýär

  Quygylyk

  10 yrgyldy tertibi

  Motor

  13500 r / min

  1.Bu uzakdan dolandyrylýan söýgi ýumurtgasy, şireleriňizi akdyrjakdygyna we eliňize erkin orgazmyňyza ýetmek üçin köp wagt almajakdygyna ynanýar.Eggumurtga öz göwnüňiz üçin ulanylyp bilner, öňünden oýnamak ýa-da bir gije ýoldaşyňyz bilen gözegçilikde bolmak we hezil etmek üçin ulanylýar.

  2. 10 dürli tizlikli nagyş bilen lezzet almak üçin ýasalan ýumşak ýumurtga.

  3.Siziň kanagatlanmagyňyz başgalaryň rugsadyna baglymy?Siziň lezzetiňizi kim dolandyrýar?

  Spesifikasiýa:

  Mumurtganyň ululygy 33mm, uzynlygy 10mm

  10 x Köp tizlikli wibrasiýa

  Qualityokary hilli lukmançylyk silikonyndan ýasaldy

  Suw geçirmeýän ýumurtga

  Üç reňk saýlamaly - Gül gyzyl, gyrmyzy, gök

  5v zarýad berilýän batareýa bilen işleýär

  Aýratynlyk

  1.Simsiz uzakdan dolandyrmak has uzak dolandyryş aralygy, olara meňzeş önümler täsirli aralyk 10m metrdir.

  2. Ergonomiki ýörelgelere laýyklykda moda we owadan görnüş, ylmy gurluş aýal-gyzlaryň G meýdançasyna netijeli baryp biler

  3. Aýallaryň sowuklygy we orgazmyň ýa-da jynsy tolgunmanyň ýoklugy, bar bolan massaage, tizlik ýa-da gaharlandyryjy duýgur ýerler arkaly ýeňilleşdirilip we düzedilip bilner. Highokarky hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, aşa ümsüm, diňe titremäniň has güýçli bolmagy.Önümiň hyzmat ediş möhleti has uzyn.

  Ulanmak üçin görkezmeler (Nädip ýyldyz etmeli)

   1.Böküş ýumurtgasyny ýeke ulanyp bolýar, gözegçilik arkaly hem ulanyp bolýar.

  2. Diňe bökmek ýumurtgasyny ulanmak üçin: Önümi açmak üçin güýç düwmesini 2 sekuntda basyň, ýygylygy üýtgetmek üçin güýç düwmesini ýene bir gezek basyň, ulanmagyň 10 ýygylygy bar, önümi öçürmek üçin güýç düwmesini 2 sekuntda basyň .

  3. Böküş ýumurtgasyny dolandyryş arkaly ulanmak üçin: 2 sekuntda bökmek ýumurtgasynyň we kontrolleýjiniň güýç düwmesini basyň, titremäniň ýygylygyny ýokarlandyrmak üçin "+" basyň, titremäniň ýygylygyny azaltmak üçin "-" basyň, "+" we "-" düwmesi 10 tegelek ýygylygy bar .Harydy öçürmek üçin dolandyryş düwmesini 2 sekuntda basyň.

  4. Zarýad bermek üçin görkezmeler: zarýad beriş wilkasyny açyň, soňra usb kabelini salyň, zarýad bermegiň wagty bir sagada golaý.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Aýallaryň simsiz uzakdan iberilmegi 10 tizlikli USB zarýad berilýän ýumurtga titremesi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Simsiz uzak ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär (4)
  Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär (2)
  Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär (3)
  Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär (5)
  Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär (7)
  Simsiz uzakdaky ýumurtga wibratory Ulular jyns oýunjaklary gumurtga aýallary 10 tizlikli USB zarýad berilýär (6)

 • Öňki:
 • Indiki: