Aýallaryň göwnünden turmak we emdirmek üçin gül oýnawaç jyns dili

Aýallaryň göwnünden turmak we emdirmek üçin gül oýnawaç jyns dili


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-ST822
 • Önümiň ady:Ickingalamak we emdirmek üçin jyns dili, Aýallaryň göwnünden turmak üçin gül oýnawajy
 • Görnüşi:Klit titremesi
 • Material:ABS + silikon
 • Funksiýa:7 ibygylyk emdiriş wibrasiýa rejeleri
 • Reňk:gülgüne / ak / gyzyl
 • Ölçegi:3.03 * 2.28 dýuým
 • Önümiň agramy:115g
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Ickingalamak we emdirmek üçin jyns dili, Aýallaryň göwnünden turmak üçin gül oýnawajy, Clitorals stimulýatory

  Haryt ady

  Aýallar üçin uly gül gülli zenan klit elektrik ýumurtgasy, şahsy simsiz ýuwaş klitoral emdiriji dil titremesi

  Model belgisi

  SM-ST822

  Material

  Silikon + ABS

  Reňk

  Gülgüne / gyzyl / ak / gül gyzyl

  Kuwwat

  Zarýad berilýän Li-batareýa

  Ölçegi

  görkezilişi ýaly

  Agram

  görkezilişi ýaly

  Funksiýa

  7 ibygylyk emdiriş wibrasiýa rejeleri

  Şowhun

  D 40dbs

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Bukja

  Lýuks sowgat gutusy ýa-da OPP sumkasy

  Ajaýyp funksiýa: (10 ýygylyk sorujy / suw geçirmeýän) gül görnüşi.

  Zarýad beriş wagty: takmynan 2 sagat.

  Zarýad beriş ýagdaýy: LED yşyk ýakylýar

  Bukjanyň içine:

  1 x Haryt önümi;

  1 x USB zarýad şnury;

  1 x Ulanyjy gollanmasy.

  Önümlerimiz size we söýgüliňize bagt getirip biler diýip umyt edýäris.

  kremniy jel, suw geçirmeýän, ýuwulýan, kiçi we göçme

  Täzelenen ýuwulan gül, daşardan tekiz we ýumşak, 100% ygtybarly material

  10 güýçli reesim - dürli adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 10 reesim.

  Gül, aýal aýaly gyz üçin ajaýyp sowgat

  Gül söýgini, yhlasly we arassa söýgini, söýginiň, parahatçylygyň, dostlugyň, gaýduwsyzlygyň we wepalylygyň nyşanydyr

  Aýratynlyk

  ❤ Ygtybarly material we simulýasiýa dizaýny - qualityokary hilli silikon material , howpsuz, zäherli däl.Göçme we amatly deri degmek duýgulary, Dil wibratoryny ulanyp, “Climax” -dan lezzet alyň.

  Language 2 dil titremesi we Clit stimulýatory - Iki diliň we titremäniň işine eýe, klitoris stimulýatory, Dildo titremesi ýa-da aýallar üçin klassiki G-spot titremesi hökmünde klitoris, wagina, anal, döş we beýleki duýgur bölekleri höweslendirip biler. ýa-da jübütler üçin flirt oýnawaçlar.

  Bu jyns titremesi diňe bir adaty titrän hökmünde işlemän, eýsem size öňküsi ýaly klitorisiň ýalamagynyň ajaýyp tejribesini hödürleýär.

  ❤ Üýtgeşik Sonik Tehnologiýasy, Super Quite-Bu üýtgeşik titrän, emiş duýgusyny simulirlemek, klitiňizi gurşap almak we güýçli stimulýasiýa we ses çykarmazdan super Çykmak üçin sonik tolkun we emzik düzediş tehnologiýasy tehnologiýasyny ulanýar.Bu dil titremesini ulananyňyzda hiç kim sizi ýakyn aralykda eşidip bilmez.

  ❤ 10 rejäniň wibrasiýasy we USB meganetiki zarýad berilýän - ýumşakdan ýabany 10 güýçli yrgyldy rejesi bilen, emzikleriňizi we klitiňizi güýçlendirýär, iň güýçli gyjyndyrmany döredýär. şonuň üçin bu jyns oýunjakdan lezzet alanyňyzda batareýalaryň pes ýa-da işleýändigi barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Aýal-gyzlaryň göwnünden turmak we emdirmek üçin gül oýnawaç jyns diliniň iberilmegi

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Jyns dili (1)
  Jyns dili (2)
  Jyns dili (3)
  Jyns dili (5)
  Jyns dili (6)
  Jyns dili (9)

 • Öňki:
 • Indiki: