Aýallaryň AV G nokady geýilýän masturbasiýa sorujy wibrator

Aýallaryň AV G nokady geýilýän masturbasiýa sorujy wibrator


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-ST827
 • Önümiň ady:Aýallaryň Av G Spot Wibratory 10 quygylyk geýip bolýan Masturbasiýa sorujy wibrator Jyns önümlerine ýüz tutýar
 • Görnüşi:Wibrator jyns oýunjaklary
 • Material:ABS + silikon
 • Funksiýa:Geýip bolýan masturbasiýa
 • Reňk:Greenaşyl
 • Ölçegi:25 * 12 * 10 sm
 • Önümiň agramy:300g
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Aýallaryň Av G Spot Wibrator 10 quygylyk geýip bolýan Masturbasiýa sorujy wibrator Jyns oýunjaklary

  Haryt ady

  Amazon täze önümi zümrüd aýal-gyzlaryň “Av G” nokady wibrator 10 ýygylyk geýip bolýan masturbasiýa sorujy wibrator jyns önümlerini özüne çekýär

  Material

  Bedeniň howpsuz Silikon + ABS

  Reňk

  Greenaşyl

  Elektrik üpjünçiligi

  USB zarýad kabeli

  Funksiýa

  10 kod sorujy

  Nokady höweslendirmek

  Emzik, G-spot, Klitoris

  Batareýanyň görnüşi

  Zarýad berilýär

  Suw geçirmeýän

  Hawa

  Ölçegi

  25 * 12 * 10 sm

  1. Silikon materialy, beden üçin howpsuz material, ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl.
  2.10 Tizlik emdiriş titremesi
  3. Müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümçilik
  4. OEM mähirli garşylanýar
  5. Gaplamak usullaryny müşderi çözüp biler
  6. Suw geçirmeýän we ýuwulýan, aňsat arassalamak.Nusgalar bar

  Aýratynlyk

  Cl 【3 in 1 Clitoral Sucker & Vaginal Pulsating dildo Vibrator ibe Vibe U görnüşli, ýarysy aralaşmak üçin niýetlenen, galan ýarysy klitoris.clitoris sorujy wibratoryň 5 dürli Pulsasiýa we sorujy nagşy we 10 dürli titremäniň tizligi, Täsin sorujy wibrator klitorisiňizi gurşap alýar we güýçli G nokady höweslendirmegi maksat edinýär.

  ❤ 【Silikon materialy we super ümsümlik】 Bu towşan dildo titremesi, prezerwatiw geýmän ultra ýumşak, ýüpek süýümli göwreli silikondan ýasalýar, diňe bir gowy we ýyly degmek bilen çäklenmän, 60DB-den az ses bolmasa-da ümsüm.Iň çuňňur lezzetiňizi bozmak üçin ses çykman, öýde ýa-da başga aýyplamalara garamazdan jynsy hezil etmek üçin tussaglykdan azat boluň.

  ❤ if Köp funksiýaly sorujy Dildo wibrator U Bu U şekilli emdiriji titremäni alyň, şol bir wagtyň özünde titremäniň we Clitoris stimulýatorynyň boljakdygyny aňladýar.Çeňňek şekilli Sucker, basyş tolkunlaryny klitiňize basyş tolkunlaryna gönükdirýär - ony kimdir biri urýan we emdirýän ýaly duýýar!Klitoral gyjyndyryjy, has köp zat üçin gaýdyp gelmegiňiz üçin partlaýjy lezzet berer.

  Näme üçin bu “Clitoris” stimulýatoryny saýlaň?

  Dil ýalamak, hakyky Agyz seks duýgularyny berýär.Beýleki klitoral sorujy wibrator bilen tapawutlylykda, bu goýulyp bilner, titreýän dildo hökmünde ulanylyp bilner.5 Höweslendiriji höweslendiriş usullary, beýleki g nokat titremesi bilen dürli duýgular.10 güýçli yrgyldy, halaýan birini saýlaň.Deşigi klitorisiň üstünde goýuň we titremäni işjeňleşdiriň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Aýallaryň AV G nokady geýilýän masturbasiýa sorujy wibrator

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Siňdiriji wibrator (3)
  Siňdiriji wibrator (4)
  Siňdiriji wibrator (5)
  Siňdiriji wibrator (6)
  Siňdiriji wibrator (2)
  Siňdiriji wibrator (8)

 • Öňki:
 • Indiki: