Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy

Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:SHINING ýa-da özleşdirilen
 • Model belgisi:SM-LE502
 • Görnüşi:Aýal üçin jyns oýunjaklary
 • Material:Silikon ABS
 • Funksiýa:aýal oýnawaçlar
 • Ölçegi:8.2X4.2cm / 5.5X2.6cm
 • Agramy:46g
 • Reňk:gyrmyzy, gülgüne
 • Batareýa:2 * AAA batareýalary
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Söýgi ýumurtga aýal-gyzlar jyns oýunjak simsiz yrgyldy ýumurtga wibratory uzakdan dolandyryş wibrasiýa massajeri söýgi ýumurtgasy

  Haryt ady

  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy

  Gelip çykan ýeri

  Ningbo Hytaý

  Model belgisi

  SM-LE502

  Görnüşi

  Wibrasiýa edýän ýumurtga, SEX TOY

  Marka ady

  SHINING ýa-da özleşdirilen

  Material

  ABS

  Görnüşi

  Wibrasiýa edýän ýumurtga, SEX TOY

  Haryt ady

  Inationumurtgaly jyns oýunjak titreýän ýumurtga

  Ölçegi

  5.5 * 2.6 sm

  Şahadatnama

  CE

  Suw geçirmeýän

  100% suw geçirmeýän

  Aýratynlyk

  Hakyky degişme duýgusy

  Kuwwat

  Batareýa bilen işleýär

  Reňk

  Gyrmyzy, gyzyl

  1.Bu uzakdan dolandyrylýan söýgi ýumurtgasy, şireleriňizi akdyrjakdygyna we elleriňize erkin orgazm üçin uzaga çekmez.

  2. eggumurtga öz göwnüňiz üçin ulanylyp bilner, öňünden oýnamak ýa-da ýoldaşyňyz bilen bir gije gözegçilik etmek we hezil etmek üçin ulanylýar.

  3. 10 dürli tizlikli nagyş bilen lezzet almak üçin ýasalan ýumşak ýumurtga.

  4.Siziň kanagatlanmagyňyz başgalaryň rugsadyna baglymy?Siziň lezzetiňizi kim dolandyrýar?

  Spesifikasiýa:

  • lengthumurtganyň ululygy 42mm, ini 82mm

  • 10 x Köp tizlikli wibrasiýa

  • qualityokary hilli lukmançylyk silikonyndan ýasaldy

  • Suw geçirmeýän ýumurtga

  • Üç reňk saýlamaly - Gül gyzyl, gyrmyzy, gök

  • 5v zarýad berilýän batareýa bilen işleýär

  Aýratynlyk

  • 1. Suw geçirmeýän we lukmançylyk silikony: titreýän söýgi ýumurtgasy derejeli silikondan, 100% suw geçirmeýän we beden üçin howpsuz materialdan ýasalýar, olary duşda, adam derisi ýaly duýmak üçin tekiz ýerde ulanmaga mümkinçilik berýär.Ys ýok.

   2.Multiple Mode & Remote Control: Dolandyryjy titreýän söýgi ýumurtgasyny 10 metr içinde ýa-da dolandyryş düwmesi bilen dolandyryp biler, 10 tizlikli yrgyldy rejimi bar, orgazm kepillendirýär.halaýan duýgur sazlamalaryňyzy isleýşiňiz ýaly saýlap bilersiňiz.

   3. Göçme we aňsat arassalamak: Saklanylýan we göçme, şonuň üçin islendik ýere gitmek üçin sumkanyňyza salmak amatly.Suw geçirmeýän material, küýzede we duşda lezzet alyp bilersiňiz, her gezek ulanmazdan ozal we soň arassalamak aňsat.

   4.Private Packing: Biz size şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi barada alada edýäris, ähli önümler paýhasly standart gaplamalarda gelýär, haýsydyr bir kynçylyk bar, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, garaşýan zatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasynyň iberilmegi

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy (1)
  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy (2)
  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy (3)
  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy (4)
  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy (5)
  Wibrasiýa simsiz uzakdan dolandyryş söýgi ýumurtgasy (6)

 • Öňki:
 • Indiki: