Erkekleri dikeltmek goldawy, titreýän jyns agzalarynyň halkasyny güýçlendirýär

Erkekleri dikeltmek goldawy, titreýän jyns agzalarynyň halkasyny güýçlendirýär


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-CR303
 • Önümiň ady:Silikon goşa jyns halkasy, Premium Stretchy has uzyn has berk ereksiýa horaz halkasy
 • Görnüşi:Erkekler üçin jyns oýunjaklary Masturbasiýa
 • Reňk:Gara
 • Material:Silikon
 • Funksiýa:Adam masturbasiýa
 • OEM & ODM:Maslahatlaşmak we gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz
 • Ölçegi:38 * 14mm
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Silikon goşa jyns halkasy, Premium Stretchy has uzyn has berk ereksiýa horaz halkasy ereksiýa Erkek ýa-da jübüt oýnamak üçin jyns oýunjaklaryny güýçlendirýär

  Haryt ady

  Erkekleri dikeltmek goldawy, titreýän jyns agzalarynyň halkasyny güýçlendirýär

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý Ningbo

  Model belgisi

  SM-CR303

  Görnüşi

  horaz halkasy

  Marka ady

  SHINING ýa-da özleşdirilen

  Material

  Silikon + ABS

  Reňk

  Gara ýa-da ýöriteleşdirilen

  Haryt ady

  Premium Stretchy Uzynrak has güýçli Ereksiýa Horaz halkasy Ereksiýa Jyns oýunjaklaryny güýçlendirýär

  Ölçegi

  38 * 14mm

  Agram

  20g

  MOQ

  10 sany

  Funksiýa

  Gijä galmagy

  OEM & ODM

  Kabul ediler

  DUAL RING - Bu goşa halka, jyns agzalarynyň we mäziň düýbüne rahat uzalyp, ereksiýalary we lezzeti ýokarlandyrmaga kömek edýär.

  PLEASURE ENHANCER - Köp sanly ganyňyzyň gurulmagy bilen, siz we ýoldaşyňyzyň lezzetini ep-esli ýokarlandyrýan has uzyn we has giň.

  BODY HOWPSUZ SILIKON - Bazardaky iň ýokary hilli silikondan ýasaldy.Yssyz 100% suw geçirmeýän.

  KÖP GÖRNÜŞ AYOLLARY - Jynsy tagamyňyzy baýlaşdyryp, dowamly gatnaşygy gowşadyp, ýoldaşyňyz bilen iň soňky lezzeti paýlaşyň.

  AISRATYN GÖRNÜŞ - Gizlinligiňiz howpsuz we ygtybarly!

  Aýratynlyk

  Jübüt horaz halkalary, göwresiň we horazyň daşyndan aýlanmak üçin niýetlenendir, tutuş bedeniňize duýgy ibermek üçin ikisini hem höweslendirýär.

  Jübüt halka horazyň we mäziň düýbüniň töwereginde rahat uzalýar we ereksiýalary we lezzeti ýokarlandyrmaga kömek edip biler

  Wah, gaty gowy!Iki halka bar.Örän ýokary hilli silikon, arassalamak aňsat we amatly. Galan 3-si şol bir material.Everythinghli zadyň üstünden geçmeli uly bir zat bar (ýa-da ullakan et sütüni bar bolsa diňe bir maslahat), soňam orta şaha üçin, kiçisi bolsa ujy üçin. Her kombinasiýa ýa-da aýratynlykda ulanylsa, iň gowularyny çykarýar Deňizde lol.

  Bodyumşak beden üçin howpsuz silikon

  Uzaldylan we gipoallergen silikondan ýasalan

  Has kyn we uzyn

  Has kyn halka, eýakulýasiýany gijikdirmäge we has uzak saklamaga kömek edýär.

  Şahsy paket we ýyly maslahatlar

  Ricaglaýjy bilen ulanmak üçin has gowy täsir .. Ulanylandan soň ýa-da iň ygtybarly bolmagy üçin 30 minut geýeniňizden soň ýüzügi aýyrmak möhümdir.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Erkekleriň ereksiýa goldawyny ibermek Lezzet titremesini güýçlendirýär

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrasiýa edýän jyns halkasy (1)
  Wibrasiýa edýän jyns halkasy (2)
  Wibrasiýa edýän jyns halkasy (3)
  Wibrasiýa edýän jyns halkasy (4)
  Wibrasiýa edýän jyns halkasy (5)
  Wibrasiýa edýän jyns halkasy (6)

 • Öňki:
 • Indiki: