Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary Silikon suw geçirmeýän wibrator

Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary Silikon suw geçirmeýän wibrator


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-RV749
 • Önümiň ady:Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary Silikon suw geçirmeýän wibrator
 • Görnüşi:Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary
 • Material:Silikon + ABS, ABS bilen silikon
 • Ölçegi:115 * 53mm 78 * 44mm (Uzakdan))
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän
 • Tizlik:8 ýygylykly wibrator
 • Batareýa:USB zarýad berilýän litiý batareýasy
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary Silikon suw geçirmeýän wibrator

  Haryt ady Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary Silikon suw geçirmeýän wibrator
  Gelip çykan ýeri Hytaý
    Ningbo
  Model belgisi SM-RV749
  Görnüşi Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary
  Marka ady Gizlin
  Material Silikon + ABS
  Sypatlar Klitorial dilden dil stimulýatory
  Reňk Gül, gyrmyzy ýa-da ýöriteleşdirilen
  Material ABS bilen silikon
  Faceerüsti bejermek Kauçuk ýagly örtük
  Suw geçirmeýän 100% suw geçirmeýän
  Ölçegi 115 * 53mm
  Batareýa USB zarýad berilýän litiý batareýasy
  Tizlik 8 ýygylykly wibrator
  MOQ 50 sany
  Şahadatnama CE ROSH

  Aýratynlyklar

  Sizi kanagatlandyrmak üçin iň oňat hilli önüm bilen üpjün etmäge çalyşýarys.Silikon önümlerimiz, deriňizde ýumşak we rahat duýgy berýän premium materialdan ýasalýar.

  Galyňlaşdyrýan silikon materialy, ulanylanda hiç hili çişirilmezden ýa-da eliňizden çykmazdan howpsuz ulanylmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, aşa galyň ýeň önümlerimizi ulananymyzda has köp howpsuzlygy kepillendirýär.

  Hemme zatdan öňürti, her bir adamyň islegleriniň öz wagtynda we kanagatlanarly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin iň ýokary derejeli müşderi hyzmatyna aýratyn üns berýäris. Müşderileriň isleglerine görä islendik önümi sazlamaga mümkinçilik berýän semen gulplama aýratynlygyny hödürleýäris. ulanylanda has amatlylygy kepillendirmek üçin ululygy we görnüşi.

  Mundan başga-da, her bir element wagtyň geçmegi bilen gaýta-gaýta ulanylandan soň hem optimal öndürijilik üçin ýörite döredildi;Şeýlelik bilen, uzak wagtlap hyzmat etmekden ýa-da garaşylmadyk ýagdaýda ýykylmakdan gorkman, gündelik ulanylyşyň dowamynda dowam etjek ygtybarly eserler üçin bize ynanyp bilersiňiz.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Simsiz uzakdan dolandyrmak Ulular jyns oýunjaklary Silikon suw geçirmeýän wibrator

  1) Gurluşyň wagty: 1-5 iş güni, köpçülikleýin sargyt wagty: 10-15 iş güni

  2) Adatça DHL, FEDEX, UPS ýa-da EMS bilen iberýäris --- nusga ýa-da kiçi sargyt üçin siziň üçin iň ykdysady ýoly saýlaýarys.

  3) Alyjynyň bukjany belli bir kurýer ýa-da başga bir ýol bilen eltip bermegi zerur bolsa, tölegden öň bahany sazlamak üçin satuwlarymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  4) Köp mukdarda sargyt üçin deňiz arkaly saýlarys.

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Wibrator (1)
  Wibrator (2)
  Wibrator (3)
  Wibrator (13)
  Wibrator (15)
  Silikon suw geçirmeýän wibrator

 • Öňki:
 • Indiki: