Klitoris we testikullary gyjyndyrýan horaz halkasy üçin 3 hereketlendiriji

Klitoris we testikullary gyjyndyrýan horaz halkasy üçin 3 hereketlendiriji


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-CR305
 • Önümiň ady:IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän penis halkasy wibratory
 • Görnüşi:Jyns halkasy
 • Reňk:Gara
 • Material:Silikon + ABS
 • Suw geçirmeýän:100% suw geçirmeýän IPX7
 • Ölçegi:95mm * 47mm * 29mm
 • Kuwwaty:USB zarýad berilýär
 • Önümiň jikme-jigi

  ýaş gyz irden düşekde gyzyl çigildem, aýallar güni üçin güller, ýatylýan otagda eneler güni aýal, ýakyn.Boş ýer göçüriň.

  Önümiň beýany

  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halka wibratory - Erkek ýa-da jübütler üçin jyns oýunjak

  Haryt ady

  Horaz halkalary Jynsy oýunjaklar

  Görnüşi

  Horaz halkalary

  Material

  Silikon + ABS

  Marka ady

  Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen

  Ölçegi

  95mm * 47mm * 29mm

  Reňk

  Gülgüne / Gyrmyzy

  Kuwwat

  USB zarýad berilýär

  Funksiýa

  7 reibim titremesi

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Şowhun

  40 db-dan az

  Agram

  37g

  Iet Arkaýyn işlemek - Bu elementi bilelikde ulanmak, dynç günleri hezil ediň.Hiç kim bilmez.

  ❤ Köp maksatly - Diňe titreýän penis halkasy hökmünde däl, eýsem kiçi g-spot massaagerçysy hem ulanylyp bilner.Jübütleriň flirt etmegi üçin amatly.

  ❤ Doly silikon - Bedeniň howpsuz silikonyndan ýasalan, gaty uzyn.Islendik ululygy ýerleşdirmek üçin ýeterlik uzyn bolup biler.

  ❤ Super güýçli motor - Dürli jynsy lezzetleri başdan geçirmäge mümkinçilik berýän 7 tizlikli güýçli motor.

  ❤ USB zarýad berilýän enjam - Çalt zarýad bermek we uzak möhletli ulanmak size yzygiderli höweslendiriş akymyny berýär.

  Jyns halkamyzyň titremesi, penis halkasy we titremäniň birleşmesi hökmünde döredildi.Erkek üçin gijikdirilen eýakulýasiýa üçin güýçli ereksiýa hödürleýär, şeýle hem aýal üçin wulwa klitorisini we perineýini güýçlendirýär.

  Güýçli hereketlendirijini tutuş miliň içinde güýçli titremäni üpjün etmek üçin jyns agzasynyň düýbüne ýerleşdiriň.

  Wibrasiýalary klitiňize, emzikleriňize we beýleki duýgur ýerlere gönükdirýär.Töwerekde oýnanyňyzdan soň, bu güýçli kiçijik titrän klitorisiňiz üçin kuwwat bolar.

  Aýratynlyklary:

  Kategoriýa: Wibrasiýa edýän horaz halkasy

  Material: Doly silikon

  Ölçegi (iň ýokary): 3.94 "(L) * 1.65" (W) * 1.18 "(H)

  Wibrasiýa tertibi: 7

  Ses derejesi (iň ýokary): 49dB (Indiki gapy hiç hili ses eşidip bilmez)

  Ulanyjy wagty: 2 sagatdan gowrak

  Dartyş synagynyň bahasy (Min): 12kgf

  Aýratynlyk

  Iň ýokary lukmançylyk silikony

  Ygtybarly, zähersiz, yssyz we allergiýa garşy materialdan ýasaldy.Hakyky we ergonomiki dizaýn, ýumşak, çeýe, ýüpek we rahat deri degmek duýgulary.

  100% suw geçirmeýän dizaýn

  Massaagerçynyň hemmesi suw geçirmeýär, ony suw akymy bilen ýuwup, hatda suwa düşeniňizde ýa-da howuzda hezil edip bilersiňiz.

  Adaty USB zarýad bermek

  USB zarýad berilýän dizaýn, wagt köp ulanylýar.Hiç wagt öçürmäň, batareýany çalyşmagyň zerurlygy ýok.Islän wagtyňyz we islendik ýerde şahsy lezzet alyň.

  7 tizlikli wibrasiýa rejeleri

  Diňe adam üçin däl, bu jyns halkasy klitoris massaagerçysy hökmünde hem ulanylyp bilner, ikiňizem rahat bolar.Dürli adamlar üçin dürli güýç güýji bilen iň gowy ýeri tapyň we höweslendirişden lezzet alyň.

  Bellik:

  • Ulanylmazdan ozal we soň arassalaň.
  • Uzak wagtlap suwa batyrmaň.
  • Zarýad berlende titremäni ulanmaň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  “Clitoris & Testicles” üçin 3 hereketlendirijiniň iberilmegi titreýän horaz halkasy

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halkasynyň wibratory (1)
  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halkasynyň wibratory (2)
  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halkasynyň wibratory (3)
  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halka wibratory (5)
  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halka wibratory (6)
  IMO doly silikon titreýän horaz halkasy - Suw geçirmeýän zarýad berilýän jyns halka wibratory (8)

 • Öňki:
 • Indiki: