4 sorujy intensiwligi zarýad berilýän awtomatiki elektrik jyns vakuum nasosy

4 sorujy intensiwligi zarýad berilýän awtomatiki elektrik jyns vakuum nasosy


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PP001
 • Önümiň ady:4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy
 • Görnüşi:Zenan nasosy
 • Baş reňk:Gara, ak, gök
 • Material:TPE + ABS, Silikon + ABS
 • Agramy:280g
 • Funksiýa:4 Wibrasiýa
 • Aýratynlyk:Elektrik penis nasosy
 • Önümiň jikme-jigi

  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (23)

  Önümiň beýany

  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy, Adorime gaýtadan zarýad berilýän awtomatiki ýokary vakuumly jyns agzalarynyň ulalmagy nasos, has uly ereksiýa üçin penis howa basyşyny ulaldýar.

  Material

  PC + ABS

  Haryt görnüşi

  penis vakuum nasosy

  Funksiýa

  jyns nasosynyň ulalmagy

  Eltip bermek usuly

  Fedex.EMS.TNT.DHL.UPS.e-paket

  Ölçegi

  28.5x6 sm

  Agram

  280g

  OEM & ODM

  Elýeterli

  Funksiýa giriş

  4 reesim, LED displeý, erkek masturbasiýa

  Şahadatnama

  CE ROHS

  Kepillik

  15 aý

  1.Penisiň ulalmagy - Zenan nasosy wakuum sorujy öndürmek üçin niýetlenendir, bu korpus kavernosumynyň gany birnäçe gezek doldurmagyna kömek edýär we şeýlelik bilen jyns agzalarynyň dikelmegine kömek edýär.

  2.4 Soruş intensiwligi - saýlamak üçin 4 basyş derejesi bar we penile ereksiýa funksiýasyny ýuwaş-ýuwaşdan öwredip biler.Islän kanagatlylygyňyz üçin iň güýçli emdirişe çenli işläp bilersiňiz.

  3. Jyns wagtyny giňeltmek - Çydamlylygy artdyryň we has berk jyns bilen ýakynlygy giňeldiň, jyns boşlugynyň nasosy jynsy durmuşyň mümkin boldugyça kämilleşmegi üçin jynsyň başlangyjy hökmünde ulanylyp bilner.

  4. Deri üçin amatly material - Adorime jyns agzalarynyň ulalmagy enjamy, derini arassalaýan ABS bilen ýokary hilli lukmançylyk silikonyndan ýasalýar.Wakuum fiziki kömek ereksiýasynyň bedene zyýany ýok.

  5. Ulanmak aňsat - ýokary basyş / basyş aşak / goýbermek klapany, 3 düwme bilen aňsat işlemek, sorulmagy we basyşy boşatmak üçin döredilen ösen awtomatiki penis nasosy.ÜNS BERI .: Bu ulaldyjy nasosyň iş ýörelgesi howa basyşy bilen baglanyşykly bolansoň, sebitiňizdäki beýiklik 1000 metrden ýokary bolsa, bu önümi satyn almazlyk maslahat berilýär.Otherwiseogsam, käbir iş sazlamalary işlemän biler.

  Önümiň ulanylyşy

  1. Dynç alýan hammam alyň.

  2. Çeýe silikon agzy, jyns agzalaryna salmak aňsat.

  3. Howanyň basyşy, jyns agzalaryny köpeltmek üçin sazlanyp bilner

  4. Akýan suw bilen ýuwuň.

  Aýratynlyk

  Adorime ENLARGEMENT POMPASYNYING IŞ IŞLERI

  1. Gany gowak tarapa iteklemek üçin turbada howa basyşy emele gelýär.Bu, isleýän netijäňize ýetýänçä ereksiýalary we ulalmagy höweslendirer.Özüňizi has ynamly ediň we jyns gatnaşyklarynda has gowy çykyş ediň.Lezzeti güýçlendiriň we ýakynlygy uzaldyň.

  2.Basyşyň güýjüni sazlamalar arkaly sazlap ýa-da basyşy boşadyp bilersiňiz.Hemme zat siziň ygtyýaryňyzda.Hemme zat howpsuz we täsirli bolýar.

  Ulanyş üçin görkezmeler:

  -Harydyň öý eýesini turba birikdiriň.

  - Silikon ýeňini laýyk ölçeg saýlaň.

  - Smoothumşak goýmak üçin degişli mukdarda çalgy çalyň.

  - Doganyňyza salyň, güýji açyň we degişli basyş sazlamasyny saýlaň.

  DUNDURYŞ:

  Iň ýokary basyş sazlamasyny gönüden-göni ulanmaň.

  Özüňizi erbet duýanyňyzda ulanmagy bes ediň.

  Maslahat:

  Nasosly ereksiýa netijesini uzaltmak üçin silikon jyns ýüzügi geýmegi maslahat berýär.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  4 sorujy intensiwligi gaýtadan zarýad berilýän awtomatiki elektrik jyns vakuum nasosy

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (1)
  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (2)
  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (3)
  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (4)
  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (5)
  4 sorujy intensiwligi bolan elektrik jyns vakuum nasosy (18)

 • Öňki:
 • Indiki: