El bilen jyns boşlugy howa nasosy, ulaldyjy güýçlendiriji enjamy güýçlendiriň

El bilen jyns boşlugy howa nasosy, ulaldyjy güýçlendiriji enjamy güýçlendiriň


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PP002
 • Önümiň ady:Erkekler üçin ulaldyjy güýçlendiriji giňeldiji enjam enjamy jyns agzalarynyň vakuum howa nasosyny güýçlendiriň
 • Görnüşi:Zenan nasosy
 • Material:Lukmançylyk derejeli silikon + ABS
 • Funksiýa:Zenanlaryň ulalmagy
 • Enjamyň reňki:Aç-açan
 • Aýratynlyk:Zenanlaryň ulalmagy
 • Ulanylyşy:Erkek jyns agzalarynyň ulalmagy
 • Önümiň jikme-jigi

  Erkekler üçin ulaldyjy güýçlendiriji giňeldiji enjam enjamy jyns agzalarynyň vakuum howa nasosyny güýçlendiriň (1)

  Önümiň beýany

  El bilen jyns boşlugy howa nasosy, erkekler üçin ulaldyjy güýçlendiriji giňeldiji enjamy güýçlendiriň, 1 ölçegli ömürlik wagina ýeňi, 3 ölçegli sorujy ýeňler

  Haryt ady

  El bilen jyns boşlugy howa nasosy, ulaldyjy güýçlendiriji enjamy güýçlendiriň

  Gelip çykan ýeri

  Hytaý Ningbo

  Model belgisi

  SM-PP002

  Görnüşi

  Zenan nasos vakuum ulaldyjy

  Marka ady

  Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen

  Material

  Medisina derejeli silikon + ABS

  Funksiýa

  Zenanlaryň ulalmagy

  Haryt ady

  LIVE4COOL El bilen jyns boşluk howa nasosy

  Reňk

  Aç-açan

  Aýratynlyk

  Zenan nasosy işlemek aňsat

  Açar sözler

  Zenanlaryň ulalmagy

  MOQ

  10 sany

  Ulanylyşy

  Erkek jyns agzalarynyň ulalmagy

  Effekt

  Erkekleriň jyns agzalaryny güýçlendiriji

  agramy

  500g

  Gaplamak

  1 bölek / guty

  1.Howply dermanlar ýa-da gymmat operasiýalar bolmazdan ululygyňyzy we ynamyňyzy artdyryň.Jyns üçin ýeterlik ereksiýany her gün ýa-da her gün 15 minutlap türgenleşdiriň.Has uly penis kalibrlenen silindr arkaly görünýär. Müşderiniň seslenmesine esaslanan täzelenen wersiýa: kanagatlanarly bolmagy üçin ýeňlerde has çydamly ABS vakuum turbasy, silikon we TPR kabul etdik.Ergonomiki tutawaç we rahatlygyňyz we howpsuzlygyňyz üçin klapan

  2.3 Dürli ululykdaky sorujy ýeňler: 1 hakyky wagina ýeňi we 2 sany silikondan ýasalan ýeňler gaty berk möhür emele getirýär.ÖZÜ .IZ hakda HAKYKAT BOLANOK

  3. Şahsy durmuşyňyzy goramak üçin seresaplylyk bilen gaplanan, içindäki zatlary hiç kim bilmez ýaly ýönekeý we paýhasly gaplamada gelýär.

  Iň ýokary lukmançylyk materiallaryndan ygtybarly

  • Reňk: Gara we açyk
  • Ölçegi: 8.66 "* 2.36"
  • Material: ABS
  • Görnüşi: El bilen işleýän vakuum howa nasosy
  • Wakuum fiziki kömek ereksiýasynyň bedene zyýany ýok.
  • Ony has galyň we uzyn edip biler.
  • Galam wakuum basyşy astynda amala aşyrylyp bilner, bu wagtyndan öň eýakulýasiýa we ejizlikden goranmaga kömek edip biler.
  • Ergonomiki tutawajyň aýratynlygy we rahatlygyňyz we howpsuzlygyňyz üçin klapan, ýeňlerde silikon we TPR, silindrdäki ABS, SAGLYK we DURABLE

  Aýratynlyk

  Ygtybarly we saglyk, lukmançylyk ABS turbasy, zyňmaga we döwmäge garşy.

  Ulanmak aňsat, el bilen işlemek, lezzeti özüňiz dolandyrmak.

  Takyk masştab, ýokarlanmagyň täsirini takyk duýuň

  Howadan gan akýan klapan, lezzet alanyňyzda klapan goýberip bilersiňiz

  1. Göçürip bolýan gysyjy trigger

  2..Süwürmek düwmesiniň goýberiş bahasy

  3.Body howpsuz premium materiallar

  4. Aňsat arassalanýan aýrylýan şlang

  5.Haýsy açyk silindr bilen

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  El bilen jyns agzalarynyň vakuum howa nasosynyň iberilmegi ulaldyjy güýçlendiriji enjamy güýçlendirýär

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Zenan wakuum howa nasosy (2)
  Zenan wakuum howa nasosy (3)
  Zenan wakuum howa nasosy (4)
  Zenan wakuum howa nasosy (5)
  Zenan wakuum howa nasosy (6)
  Zenan wakuum howa nasosy (9)

 • Öňki:
 • Indiki: