Uzakdan ergonomiki dizaýn, P-Spot Wiggle Prostat massaagerçysyny höweslendirýär

Uzakdan ergonomiki dizaýn, P-Spot Wiggle Prostat massaagerçysyny höweslendirýär


 • Gelip çykan ýeri:Ningbo, Hytaý
 • Marka ady:Gizlin ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Model belgisi:SM-PM004
 • Görnüşi:Anal jyns oýunjaklary
 • Reňk:Gara
 • Funksiýa:Anusy gyjyndyrmak
 • Aýratynlyk:10 tertip titremesi, suw geçirmeýän
 • Agramy:149g
 • Önümleriň ölçegi:110 * 90 * 25mm
 • Elektrik üpjünçiligi:USB zarýad berilýär
 • Önümiň jikme-jigi

  Prostat massaagerçysy 7

  Önümiň beýany

  Anal Wibrator Wiggle Prostat Massaagerçysy, Erkek Prostat Wibrator Uzakdan Dolandyryş Wiggle we Wibrasiýa. Ergonomiki dizaýn bilen Anal wilkasy P-nokady, erkekler, aýallar we jübütler üçin Anal jyns oýunjaklaryny höweslendirýär

  Gelip çykan ýeri

  Ningbo, Hytaý

  Haryt ady

  Anal Wibrator Wiggle Prostat Massaagerçysy, Erkek Prostat Wibrator Uzakdan Dolandyryş Wiggle we Wibrasiýa.

  Materialyň dokumasy

  Lukmançylyk silikony + ABS

  Zarýad beriş tertibi

  USB zarýad bermek

  Wibrasiýa rejeleri

  10 ýygylykdaky wibrasiýa rejeleri

  Zarýad beriş wagty

  2 sagat

  Suw geçirmeýän

  IPX7

  Başdan geçirmeler

  1. "Jyns oýunjaklaryny öndürýän professional OEM"
  2. "Uly ýaşly jyns oýunjaklaryny 5 ýyl satmaga üns beriň"
  3. "Zawodyň hyzmatdaşlygynyň çeşmelerine eýe boluň"

  1 p-spotdaky akupressura ýaly. Prostat massaagerçysy adamyň iň erogen zonasynyň mümkinçiligini açýar.

  2. ib Wibrasiýa we tolkun hereketleri】 Bu Anal Wibrator titremäni we T-tolkun hereketlerini birleşdirýär, P-nokady takyk höweslendirip, anusyňyzy güýçlendirip biler.3 Güýçli yrgyldy rejeleri - Bu Prostat titremesini gerek ýerinde goýup bilersiňiz we 3 wibrasiýa reesimini isleýşiňiz ýaly yzygiderli öwrüp bilersiňiz.Bu anal jyns oýunjak, iň ajaýyp duýgy höweslendirişiňizi we köp orgazmlary döreder.

  3. 【Ergonomiki dizaýn Er Ergonomiki dizaýn bilen massaagerçy, ergonomiki, optimal dizaýn bilen Nisxiuer-prostat massaagerçysy, diňe bir P-nokady takyk höweslendirmek bilen çäklenmän, erektil funksiýany gowulandyrýar we sperma aýlanyşygyny ösdürýär, şeýle hem jübütleriň arasynda jynsyň ýokary hilini döredýär. Bu Prostat wibrator siziň üçin ajaýyp sowgat.

  4. 【Suw geçirmeýän we lukmançylyk silikony IP IPX6 suw geçirmeýän reýtingi bolan bu ýumşak lukmançylyk derejeli anal titremesi orta we ösen oýunçylar üçin niýetlenendir.Ulanmak ygtybarly we azajyk sabynly suw bilen arassalamak aňsat.

  5. 【Zarýad berilýän prostat massaager stimulýatory convenient Amatly işlemek we ekologiýa taýdan arassa oýnamak üçin täsin zarýad porty.IPX6 suw geçirmeýän reýtingi sebäpli, düwme wilkasynyň titremesi hemme ýerde aýratyn üýtgeşik gyzgyn duýgulary üpjün edýär!Vanna otagynda-da suw geçirmeýän anal jyns oýunjak gyzykly.Şeýle-de bolsa, suwuň zarýad portuna girmegine ýol bermäň.

  Aýratynlyk

  * CEokary derejeli silikon - ýumşak we deri üçin amatly, CE we ROHs kepilnamasy bilen kepillendirilen, iň ýokary howpsuzlyk we rahatlygy hödürleýär.
  * Güýçli motor - erkin saýlamak, duýgur nerwleriňizi köp usul we güýç bilen höweslendirmek üçin 10 yrgyldy reesimini üpjün ediň.
  * Ergonomiki dizaýn - Ultra çeýe we egilip bolýan kelle, anus meýdanyna laýyk gelýär we göni P-nokadyna degýär, üstünde ýörite dokumasy bar, perineum üçin has güýçli sürtülme we flirt döredýär.
  * Bir düwme operasiýasy - titremäniň we degmegiň aýratyn kombinasiýasy bilen G-spot we prostata aşa orgazm döredýär.
  * Uzak iş wagty - 90 minutlyk şatlykly ulanmak üçin doly zarýad, islendik ýerde we islän wagtyňyz üznüksiz orgazmdan we hyjuwdan lezzet alyň.

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak

  Standart gaplama:

  1-nji wariant: Blister, bahasy USD0.2

  2-nji wariant: OEM gaplamasy, islegiňiz boýunça barlanmaly baha.

  Armyly teklipŞeýle hem OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Öz paketiňizi ýa-da önümleriň dizaýnyny ýasamak isleseňiz, bize habar ibermekden çekinmäň, hünärmenler toparymyz işiňizi iň oňat ýagdaýda gurmaga kömek eder.

  Uzakdan ergonomiki dizaýnyň iberilmegi P-Spot Wiggle Prostat massaagerçysyny höweslendirýär

  Eltip bermek: Adatça harytlary tölegiň garşysyna 3 iş güni töweregi iberýäris;

  Ippingük daşamagyň usullary: Bütindünýä ekspress, howa / deňiz / otly bilen, tölegsiz eltip bermek usullary;

  Gämi porty: Ningbo / Şanhaý

  Önümiň görkezilmegi

  Prostat massaagerçysy (2)
  Prostat massaagerçysy (1)
  Prostat massaagerçysy (3)
  Prostat massaagerçysy (4)
  Prostat massaagerçysy (5)
  Prostat massaagerçysy (6)

 • Öňki:
 • Indiki: